Website Seo Rapport : http://Www.fix2go.nl

Volg De Aanwijzingen In Dit Seo Rapport Om Uw Website Te Optimaliseren Voor Zoekmachines

Gemaakt Op : 2018-10-08 19:26:41


Download nu gratis het SEO rapport zodat u op uw gemak al de gewenste aanpassingen kunt maken of de pdf aan uw zoekmachine specialist kunt doorzenden! Deze services is 100% gratis!


Website Seo Check Vond 14 slechte zaken voor beoordeling door zoekmachines.

Pagina Title

Pagina Title :


Uw website heeft geen pagina titel.

Ons SEO Advies
De Meta Title Tag is de kop van een website. De Zin die tussen de title tags is geplaatst (< title >) is de titel voor deze betreffende pagina. Zoekmachines indexeren de titel van uw webpagina en zullen deze weergeven in hun resultaten tesamen met de url van de pagina en de omschrijving van de pagina. De titel van uw pagina is van groot belang voor zowel de weergave in de zoekresultaten als Sociaal delen van uw pagina.


Wanneer u een converteerende titel heeft zal de click ratio (het aantal klikken) op de pagina een stuk hoger liggen dan wanneer u een nietszeggende titel gebruikt. Uw titel dient een degelijke zij te zijn waarin u het hoofd keyword voor de pagina, het tweede keyword en het merk kunt verwerken. De zaken die u in de titel van uw pagina benoemt dienen in zijn geheel terug te komen in de content/tekst op de pagina, dit moet absoluut overeenkomen.

De titel is een belangrijk element mbt de gebruikers ervaring (vind men na het clicken op de site in google ook echt de aangeboden informatie), maar ook voor SEO & Social Sharing.

Lees meer

Meta Description

Meta Description :


Uw website heeft geen meta description.

Ons SEO Advies
De meta Description if vrij vertaald de beschrijving van de volledige inhoud van uw pagina. Het is een korte omschrijving waarin u kort verteld welke informatie, producten of diensten een bezoeker kan vinden op uw pagina. U zou het kunnen zien als een korte tekst advertentie voor uw website, de meta description word in de resultaten van zoekmachines getoond onder de title.


Een goede doordachte tekst kan dus zorgen dat er meer clicks een feit worden en conversie dmv zoekmachines verhogen!De Meta beschrijving dient niet langer te zijn dan 150 karakters. Dit is namelijk de lengte die een zoekmachine zal tonen en waarderen. Langere omschrijvingen zijn niet zichtbaar en worden als spammy gekenmerkt door zoekmachines. Elke pagina binnen uw website zou een unieke meta description moeten hebben, wanneer dit niet is zal een zoekmachine een pagina kenmerken als duplicaat en de waarde van uw pagina voor zoekmachines minder aanwezig zijn.
google is great

Meta Keyword

Meta Keyword :


Uw website heeft geen meta keywords.

Ons SEO Advies
Meta keywords zijn een rij van sleutelwoorden die op uw pagina van toepassing zijn. Meta keywords worden niet gebruikt om uw ranking in zoekmachines te bepalen of gebruikt voor bepalen van relevantie, hiervoor worden de title en description meta tags gebruikt.

Enkele Keywords

Keyword Aanwezig Dichtheid Spam

Twee woorden Keywords

Keyword Aanwezig Dichtheid Spam

Drie woorden Keywords

Keyword Aanwezig Dichtheid Spam

vier woorden Keywords

Keyword Aanwezig Dichtheid Spam

Keyword Gebruik

De meest gebruikte keywords komen NIET overeen met de meta keywords.

Ons SEO Advies
Keyword gebruikt dient op een zorgvuldige wijze plaats te vinden, zo dienen de Keywords die u gebruikt in de keyword meta tags ook terug te komen in de content van uw pagina. Geef dus geen keywords in, in uw meta tags, die niet terug komen in de tekst op uw pagina.

Aantal woorden

Aantal woorden : 0

Ons SEO Advies
Uniek woord gebruik geeft Zoekmachines een nauwkeurig inzicht wat de inhoud van uw pagina is en kan mede bepalen op welke keywords een zoekmachine u uiteindelijk relevant vind. Gebruik van stop woorden en voorzetsels e.d. om een langere pagina tekst te genereren zijn trucs die google natuurlijk gewoon door heeft. Elke pagina binnen uw website zou 500 woorden aan unieke tekst moeten omvatten om gezien te worden als informatief en goede basis om relevantie te bepalen.

Check of de tekst op uw pagina uniek is

Text/HTML Ratio

Website status text/HTML ratio niet ok.

Text/HTML Ratio : 0%

Ons SEO Advies
De meest ideal verhouding voor een webpagina is tussen de 20% en 60%. Wanneer de ratio beneden de 20% valt dan dient u absoluut meer tekst aan de pagina toe te voegen, wanneer de ratio boven de 60% uitvalt dan is de pagina zo overdreven groot dat deze als SPAM kan worden gezien.

HTML Headings

H1(0)

H2(0)

H3(0)

H4(0)

H5(0)

H6(0)

Ons SEO Advies
h1 -status is het aanwezig zijn van h1 titels binnen uw pagina. Ze hebben absoluut niet hetzelfde belang als title en description tags mbt uw zoekmachine ranking. Wel is het een goede manier om een zoekmachine te informeren over de het belang van de inhoudt van uw h1 tag.
De h2 tag heeft een aanzienlijk minder belang voor zoekmachines als de h1 tag. De h2 tag kunt u gebruiken om visueel onderscheid te maken voor de lezers van de tekst binnen uw pagina.

robot.txt

Uw website heeft een robot.txt

Ons SEO Advies
De robots.txt is een tekst bestand dat u plaatst in de root van uw website (meestal de public_html of www folder). De Robots.txt file bevat instructies voor zoekmachine robots aangaande hoe ze uw website kunnen en mogen indexeren. U kunt in dit bestand aangeven welke robots uw website wel mogen crawlen en welke niet, wanneer dit mag maar ook waar deze robots de sitemap kunnen vinden. Tevens kunt u aangeven welke paginas van uw website niet mogen worden gecrawled of geindexeerd.

Een robots.txt bestand is heel erg belangrijk voor SEO. Uw website directories zullen worden gecrawled and indexeerd door zoekmachines op basis van de instructies die u ze zelf geeft in uw robots.txt
Lees meer

Sitemap

Uw website heeft een sitemap
Locatie: https://fix2go.nl/sitemap.xml

Ons SEO Advies
Een sitemap is een xml file die een complete lijst van urls van de website bevat. Het is een overzicht van a uw website paginas en directories ten behoeve van indexering door zoekmachines. Een sitemap is een hulpmiddel dat zoekmachines helpt uw website snel en compleet te indexeren. Het is grofweg een tegenhanger van de robots.txt. U kunt een sitemap door zowel gratis sitemaps generatoren als betaalde services laten genereren of u kunt er natuurlijk zelf handmatig één schrijven, let op dat deze dan wel op de juiste manier in elkaar steekt.

Houd u de volgende zaken in uw achterhoofd:
1) Een Sitemap mag niet groter zijn dan 10 MB (10,485,760 bytes) en mag maximaal 50.000 paginas/urls bevatten.Indien u website uit meer dan 50.000 urls bestaat dan dient u te werken met een sitemapnindex betand.
2) Plaats uw sitemap in de root van uw website en plaats vervolgens de url naar uw sitemap in uw robots.txt.
3) sitemap.xml kan door gzip worden gecomprimeerd ten behoeve van de laadtijd.

Gebroken links: Een gebroken link is een link in uw website die niet langer bestaat of niet betsaat. Hoe meer gebroken links uw website bevat hoe negatiever dit is voor uw ranking in zoekmachines, daarnaast is het erg slecht voor de gebruikers ervaring. Er zijn diverse redenen waarom een link gebroken raakt.
1) Een link is verheerd ingegeven (schrijffout).
2) De website waarheen u linkt heeft de pagina verwijdert. (een 404 error).
3) De website waarheen u linkt bestaat niet meer.
5) U heeft een link geplaatst die word geblocked door de gebruikers firewall.
Lees meer or Lees meer

Interne Vs. Externe Links

Totaal Interne Links? 0
Totaal Externe Links? 0

Interne Links

Externe Links

NoIndex , NoFollow, DoDollow Links

Totaal NoIndex Links 0
Totaal NoFollow Links 0
Totaal DoFollow Links 0
NoIndex ingesteld door Meta Robot tag? No
NoFollow ingesteld door Meta Robot tag? No

NoIndex Links

NoFollow LinksOns SEO Advies

NoIndex : noindex is een metatag waarde. noindex geeft aan dat u uw website niet wilt laten indexeren door zoekmachines. U stelt de waarde ‘noindex’ in wanneer u wilt dat uw website niet in zoekmachine resultaten zal verschijnen.

Standaard word een website gezien als waarde “index.” Wanneer u dit niet wilt dient u de volgende code in de head van uw pagina te plaatsen bij de andere metatags: <meta name="robots" content="noindex" />, wanneer u dit doet zal uw website niet in de zoekresultaten van zoekmachines opgenomen worden.

DoFollow & NoFollow : nofollow is een metatag waarde. Nofollow geeft u mee wanneer u niet wilt dat zoekmachine robots de links binnen uw website volgen en opnemen. U stelt in dit geval ‘nofollow’ in als waarde en zoekmachines zullen de links binnen uw website negeren.

standaard worden links gezien als “follow.” Wanneer dit niet gewenst is stelt u het volgende in: “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>.

Lees meer

SEO Friendly urls

Urls op uw site zijn SEO friendly.

Ons SEO Advies
Wanneer u zoekmachine vriendelijke urls wilt gebruiken dient u zich te houden aan de volgende punten. De url heeft een schuinestreep als scheidingsteken voor directories en bevat geen liggend streepje, parameters of cijfers. De url dient statisch te zijn.

U kunt dit op de volgende manier verwezelijken.
1) Vervang underscores of scheidingstekens door een schuinestreep, schoon urls op door parameters en cijfers te verwijderen.
2) Werk alleen met www of niet www urls.
3) Werk niet met dynamisch gegenereerde urls en stel een sitemap in om uw links snel te laten indexeren door zoekmachines.
4) Blokkeer zoekmachine onvriendelijk en niet relevante links dmv robots.txt.
5) Geef de juiste urls weer in uw canonical tag.
Lees meer

Favicon

Uw website heeft geen favicon.

Lees meer

Image 'alt' Test

Uw website heeft geen enkele afbeelding zonder alternatieve tekst.

Ons SEO Advies
Dit is een alternatieve titel voor een afbeelding die word getoond wanneer de afbeelding om een bepaalde reden even niet geladen kan worden en vat kort de inhoud van de afbeelding samen. Het geeft een zoekmachine inzicht in wat er voor informatie te vinden is op de afbeelding. Gebruik nooit afbeeldingen die bijdragen aan het design van uw website als afbeelding met een alt.
Learn more

DOC Type

DOC Type :


Pagina bevat geen doc type

Ons SEO Advies
doc type is geen SEO factor maar word gebruikt voor het valideren van een webpagina. stel dus een doc type in aan het begin van uw pagina.
Lees meer

Depreciated HTML Tag

Uw website heeft geen enkele depreciated HTML tag.

Ons SEO Advies
Dit zijn html tags die achterhaalt zijn. Er zijn voor deze tags nieuwere tags gekomen die meer flexibel en functioneel zijn ingekleed. Achterhaalde tags zijn vanaf html4 bepaald door W3C bij het valideren van html als zinde html volgens de webstandaarden waarin ze in elk hedendaags browser kunnen worden geladen of weergegeven.

HTML Page Size

HTML Page Size : 0 KB


HTML pagina grootte is <= 100KB

Ons SEO Advies
De pagina grootte van uw website is een belangrijke zaak met betrekking tot de laadtijd van uw pagina. Google raad aan dat uw pagina kleiner dan 100kb dient te zijn voor een positieve beoordeling, draagt u dus zorg voor externe css, javascript bestanden en kleine afbeeldingen om de laadtijd van uw pagina te verkleinen.

GZIP Compression

GZIP compression is ingeschakelt.

Ons SEO Advies
GZIP is a compressie programme die vrijwel elke stroom aan bytes van verkleinen. Gemiddeld worden bestanden zon 70-90% kleiner wanneer ze gecomprimeerd zijn. Een gzip gecomprmeerd bestand dient bij voorkeur kleiner dan 33 kb te zijn.

Inline CSS

Uw website heeft geen inline css regels.

Ons SEO Advies
Inline css zijn stylesheet verwijzingen die in de code van uw pagina worden gedaan en niet in een externe .css file. Door inline css word de laadtijd van uw pagina vergroot. De laadtijd van uw pagina is een belangrijke factor bij het bepalen van de waarde van uw pagina voor zoekmachines. Het is dus te adviseren de laadtijd van uw pagina zo laag mogelijk te houden, inline css draagt hier NIET aan bij.

Internal CSS

Uw website heeft geen interne css.

Ons SEO Advies
Interne css is css code die in de pagina zelf te vinden is, dit in een style tag. Interne css vertraagt de laadtijd van uw pagina en we adviseren dan ook om geen interne css te gebruiken maar alles css code in een extern css betand te plaatsen.

Micro Data Schema Test

Uw website is negatief beoordeeld op microdata.

Ons SEO Advies
Microdata is aanvullende informatie onderliggend aan een artikel of product binnen uw website. Het geeft specifiek inzicht ind e content van uw website. Microdata geeft zoekmachines de mogelijkheid een beter inzicht te krijgen in de content van uw website en zal dez beter kunnen weergeven in de zoekresultaten.
Lees meer

IP & DNS Report

IPv4 62.84.240.37
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1Www.fix2go.nlIN897A62.84.240.37

IP Canonicalization Test

Site slaagde voor IP canonicalization test.

Ons SEO Advies
Wanneer er meerdere domeinen op 1 ip zijn geregistreerd door zoekmachine robots dan kunnen deze sites als duplicate ocntent van elkaar beoordelen. Door ip canonicalization zorgt u dat uw website word beoordeeld op een juiste wijze met de juiste waarde.
Lees meer

URL Canonicalization Test

Site faalde voor URL canonicalization test.

Ons SEO Advies
Canonical tags zorgen ervoor dat een bepaalde pagina binnen uw website word gekoppeld aan een vaste url. Zoals :
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
Beide paginas linken naar mywebsite.com/home. Alle andere urls binnen uw website met een zelfde content zullen door zoekmachines worden gezien als de pagina die u in e conanonical tag hebt benoemt, dit is de pagina die alle waarde zal krijgen. canonaical tags zijn handig om het dupliceren van uw content tegen te gaan, zoekmachines weten namelijk op deze manier bij wel url de originele content toebehoort.
Lees meer

Plain Text Email Test

Site slaagde voor de platte e-mailadressen tekst test. Geen platte tekst e-mailadressen gevonden.

Ons SEO Advies
Platte tekst e-mailadressen zijn een lust in het oog van e-mail scrapping bots. Deze bots zoekenhet internet af opzoek naar e-mailadressen om vervolgens deze e-mailadressen te kunnen gebruiken voor spam. Zorg er dus voor dat uw e-mailadres niet zomaar als tekst word weergegeven op uw website om spam te voorkomen.

U kunt de volgende zaken ondernemen om spam tegen te gaan door vermelding van uw e-mailadres:
1) CSS pseudo classes.
2) Uw emailadres achterstevoren schrijven address.
3) Weergave verbergen door css.
4) E-mailadres verbergen dmv javascript.
Lees meer

cURL Response

urlhttps://www.fix2go.nl/?SID=rgpesi175qjsrejm4ajiivoe93content typetext/html; charset=UTF-8
http code302header size15913
request size4172filetime-1
ssl verify result0redirect count20
total time1.061833namelookup time2.2E-5
connect time2.5E-5pretransfer time2.6E-5
size upload0size download0
speed download0speed upload0
download content length0upload content length0
starttransfer time0.043871redirect time1.017808
redirect urlprimary ip62.84.240.37
certinfo

Mobile Friendly Check


Mobiel vriendelijkheid : Ja

Score : 99

Localized Rule Name Rule Impact
Mobile viewport not set 0
Text too small to read 0
Uses incompatible plugins 0
Content wider than screen 0
Links too close together 0.48595041322314
CMS:
Locaal: en_US
Roboted Resources: 0
Transient Fetch Failure Resources: 12

Google Page Speed Insight (Mobile)

Page Speed

Gebruiksvriendelijkheids Score


Pagina statistieken


numberResources226numberHosts10
totalRequestBytes30373numberStaticResources197
htmlResponseBytes176325overTheWireResponseBytes4474537
cssResponseBytes961408imageResponseBytes3063732
javascriptResponseBytes4696868otherResponseBytes162131
numberJsResources164numberCssResources8


Avoid App Install Interstitials That Hide Content

Uw pagina maakt geen gebruik van app install interstitials die een aanzienlijke hoeveelheid content verbergen Voorkom gebruik van app install interstitials.

Avoid Plugins

Uw pagina maakt geen gebruik van plugins, die voorkomen dat uw pagina gebruikt kan worden op diverse platforms Lees meer over het belang van goedwerkende plugins.

Geconfigureerde Viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Lees meer over configuring viewports.

Size Content to Viewport

The contents of your page fit within the viewport. Lees meer over sizing content to the viewport.

Size Tap Targets Appropriately

Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <li>2</li> is close to 4 other tap targets
 • The tap target <button id="slick-slide-control21" type="button">2</button> is close to 4 other tap targets
 • The tap target <button type="button" class="slick-prev slick-arrow">Previous</button> is close to 1 other tap targets
 • The tap target <button type="button" class="slick-prev slick-arrow">Previous</button> is close to 1 other tap targets

Use Legible Font Sizes

The text on your page is legible. Lees meer over using legible font sizes.

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Lees meer over avoiding landing page redirects

GZIP Compression

Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.
Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 12.3KiB ( 64% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/js-translation.json could save 11.8KiB ( 64%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/customer/section/load/?sections=cart&update_section_id=false&_=1539023124805 could save 508B ( 51%reduction )

Leverage Browser Caching

Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://embed.tawk.to/591f0db08028bb7327046c04/default

Server Reactie tijd

Uw server reageerd erg snel. Lees meer over server response time optimization.

Minify CSS

Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Minify CSS for the following resources to reduce their size by 881B ( 11% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/css/styles-l.css could save 881B ( 11%reduction )

Minify HTML

Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Minify HTML for the following resources to reduce their size by 5.6KiB ( 23% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/ could save 4.2KiB ( 21%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/template/authentication-popup.html could save 312B ( 28%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Checkout/template/minicart/content.html could save 251B ( 23%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/template/checkout/captcha.html could save 170B ( 26%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/templates/modal/modal-slide.html could save 169B ( 27%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/templates/modal/modal-custom.html could save 145B ( 24%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/templates/modal/modal-popup.html could save 144B ( 24%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/template/messages.html could save 137B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/templates/tooltip/tooltip.html could save 102B ( 37%reduction )

Minify JavaScript

Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 240.1KiB ( 44% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery.js could save 44.9KiB ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery-ui.js could save 37.3KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/knockoutjs/knockout.js could save 32.1KiB ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/requirejs/require.js could save 12.4KiB ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/underscore.js could save 7.4KiB ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js could save 6.1KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/moment.js could save 5.2KiB ( 25%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery.validate.js could save 3.6KiB ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery.mobile.custom.js could save 3.4KiB ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/knockoutjs/knockout-es5.js could save 3.3KiB ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/validation.js could save 3KiB ( 24%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/MutationObserver.js could save 2.4KiB ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery-migrate.js could save 2.2KiB ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/menu.js could save 2.1KiB ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/registry/registry.js could save 2.1KiB ( 64%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/calendar.js could save 2KiB ( 37%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/element/element.js could save 2KiB ( 52%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/knockoutjs/knockout-fast-foreach.js could save 1.6KiB ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/tooltip.js could save 1.6KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/objects.js could save 1.6KiB ( 55%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/template/renderer.js could save 1.6KiB ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magiccart_Magicproduct/js/magicproduct.js could save 1.3KiB ( 44%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/optgroup.js could save 1.3KiB ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/collection.js could save 1.3KiB ( 55%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/view/utils/async.js could save 1.3KiB ( 60%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/core/renderer/layout.js could save 1.2KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/requirejs-config.js could save 1.2KiB ( 30%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery.metadata.js could save 1.2KiB ( 65%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/modal/modal.js could save 1.2KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magiccart_Alothemes/js/alothemes.js could save 1.1KiB ( 30%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/requirejs/mixins.js could save 1.1KiB ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/knockoutjs/knockout-repeat.js could save 1.1KiB ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/view/utils/dom-observer.js could save 1KiB ( 49%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/misc.js could save 987B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/template.js could save 945B ( 60%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/requirejs/domReady.js could save 937B ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Sebwite_SmartSearch/form-mini.js could save 920B ( 32%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_PageCache/js/page-cache.js could save 911B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/FormData.js could save 892B ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/customer-data.js could save 879B ( 33%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/wrapper.js could save 866B ( 67%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/collapsible.js could save 859B ( 29%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magiccart_Magicmenu/js/magicmenu.js could save 825B ( 25%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Checkout/js/sidebar.js could save 817B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/form/form.js could save 796B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/arrays.js could save 788B ( 57%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/loader.js could save 752B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/storage/storage-service.js could save 748B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/strings.js could save 739B ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/extender/bound-nodes.js could save 733B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/matchMedia.js could save 729B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/requirejs/text.js could save 728B ( 45%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/tabs.js could save 718B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/storage/data-storage.js could save 708B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/storage/local.js could save 689B ( 58%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/element/links.js could save 683B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/requirejs/resolver.js could save 678B ( 56%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/es6-collections.js could save 657B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/template/loader.js could save 651B ( 52%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/class.js could save 647B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/translate-inline.js could save 641B ( 35%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/apply/scripts.js could save 638B ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/dropdown.js could save 613B ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/view/utils/bindings.js could save 609B ( 56%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/events.js could save 598B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/scope.js could save 597B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/cookies.js could save 590B ( 45%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/storage-manager.js could save 582B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/mage.js could save 582B ( 57%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/compare.js could save 580B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/collapsible.js could save 572B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/template/engine.js could save 570B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/logger.js could save 569B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/range.js could save 548B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/apply/main.js could save 529B ( 49%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/i18n.js could save 523B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/decorate.js could save 483B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/outer_click.js could save 464B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/resizable.js could save 460B ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/extender/observable_array.js could save 448B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/template.js could save 443B ( 52%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/bind-html.js could save 441B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/catalog-add-to-cart.js could save 437B ( 29%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Checkout/js/view/minicart.js could save 430B ( 26%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/datepicker.js could save 397B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/smart-keyboard-handler.js could save 391B ( 46%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery.cookie.js could save 358B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Amazon_Login/js/view/login-button-wrapper.js could save 354B ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/staticChecked.js could save 335B ( 33%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/template/observable_source.js could save 328B ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/translate.js could save 321B ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/storage/ids-storage.js could save 308B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/logger-utils.js could save 308B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/model/messages.js could save 304B ( 42%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/console-logger.js could save 302B ( 37%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/section-config.js could save 299B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/block-loader.js could save 292B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_GoogleAnalytics/js/google-analytics.js could save 284B ( 31%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/simple-checked.js could save 284B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/fadeVisible.js could save 282B ( 59%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/validation/validation.js could save 273B ( 18%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/view/authentication-popup.js could save 270B ( 29%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/model/captcha.js could save 265B ( 35%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/modal/confirm.js could save 261B ( 35%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/form/adapter.js could save 256B ( 44%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/message-pool.js could save 256B ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/dataPost.js could save 256B ( 31%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/ie-class-fixer.js could save 255B ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/view/checkout/defaultCaptcha.js could save 254B ( 35%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/storage/ids-storage-compare.js could save 251B ( 37%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/keyboard.js could save 251B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/console-output-handler.js could save 243B ( 46%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/view/messages.js could save 240B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/core/renderer/types.js could save 235B ( 46%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/storage.js could save 231B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/action/login.js could save 228B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Paypal/js/in-context/express-checkout.js could save 227B ( 30%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/invalidation-rules/website-rule.js could save 217B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/autoselect.js could save 216B ( 49%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Theme/js/responsive.js could save 209B ( 28%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/modal/alert.js could save 207B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/levels-pool.js could save 205B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/invalidation-processor.js could save 198B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Msrp/js/view/checkout/minicart/subtotal/totals.js could save 188B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/formatter.js could save 188B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/query-builder.js could save 187B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/model/authentication-popup.js could save 184B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Theme/js/view/messages.js could save 184B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/entry.js could save 181B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/model/captchaList.js could save 173B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/spinner.js could save 172B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/mage-init.js could save 171B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/url.js could save 164B ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/view/checkout/loginCaptcha.js could save 160B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Cookie/js/notices.js could save 158B ( 33%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/entry-factory.js could save 149B ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bootstrap.js could save 142B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/view/compare-products.js could save 140B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/bootstrap.js could save 136B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/bootstrap.js could save 131B ( 25%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/after-render.js could save 124B ( 37%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Tax/js/view/checkout/minicart/subtotal/totals.js could save 121B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/common.js could save 119B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Theme/js/theme.js could save 117B ( 26%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/action/refresh.js could save 116B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/view/image.js could save 112B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/key-codes.js could save 111B ( 42%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/view/customer.js could save 107B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/form/adapter/buttons.js could save 102B ( 50%reduction )

Render-blocking JavaScript and CSS

Your page has (3) blocking script resources and (4) blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page. None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Render-blocking JavaScript

 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/requirejs/require.js
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/requirejs/mixins.js
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/requirejs-config.js

Render-blocking CSS

 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/_cache/merged/dabdfd91a509f3b22df3353b1120bdf3.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,300italic,400italic,600,600italic,700,700italic,800italic,800
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/_cache/merged/stores/1/alothemes_custom.css

Optimize Images

Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their transfer size by 1.9MiB ( 70% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/t/4/t450s-features-02.png could save 374.7KiB ( 66%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/magiccart/magicslider/s/l/slider-f1.jpg could save 288.5KiB ( 82%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/l/e/lenovo-tablet-thinkpad-x230t.png could save 279.7KiB ( 67%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/l/e/lenovo-laptop-thinkpad-t530-1.png could save 277.6KiB ( 66%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/wysiwyg/alothemes/static/demo2/banner_left01.jpg could save 251.4KiB ( 76%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/magiccart/magicslider/l/e/lenovot530mint_ssd_i5.jpg could save 232.3KiB ( 74%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/p/_/p_1509017928.png could save 166.4KiB ( 73%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/logo/stores/1/Fix2Go_logo_HR.png could save 49.6KiB ( 89%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/wysiwyg/alothemes/static/demo2/banner_03.jpg could save 25.1KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/wysiwyg/alothemes/static/demo2/banner_02.jpg could save 17.1KiB ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/wysiwyg/alothemes/static/demo2/banner_01.jpg could save 15.9KiB ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/images/paypal.png could save 986B ( 17%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/images/alothemes/bx-controls.png could save 478B ( 22%reduction )

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Lees meer over prioritizing visible content.

Google Page Speed Insight (Desktop)


Page Statistics


numberResources227numberHosts10
totalRequestBytes30483numberStaticResources198
htmlResponseBytes176326overTheWireResponseBytes4553664
cssResponseBytes960960imageResponseBytes3063705
javascriptResponseBytes4696879otherResponseBytes184301
numberJsResources164numberCssResources8


Page Speed

Landing Page Redirects

Your page has no redirects. Lees meer over avoiding landing page redirects

GZIP Compression

Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.
Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 12.3KiB ( 64% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/js-translation.json could save 11.8KiB ( 64%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/customer/section/load/?sections=cart&update_section_id=false&_=1539023101452 could save 508B ( 51%reduction )

Leverage Browser Caching

Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • https://embed.tawk.to/591f0db08028bb7327046c04/default

Server Response Time

Your server responded quickly. Lees meer over server response time optimization.

Minify CSS

Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Minify CSS for the following resources to reduce their size by 881B ( 11% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/css/styles-l.css could save 881B ( 11%reduction )

Minify HTML

Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.
Minify HTML for the following resources to reduce their size by 5.6KiB ( 23% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/ could save 4.2KiB ( 21%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/template/authentication-popup.html could save 312B ( 28%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Checkout/template/minicart/content.html could save 251B ( 23%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/template/checkout/captcha.html could save 170B ( 26%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/templates/modal/modal-slide.html could save 169B ( 27%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/templates/modal/modal-custom.html could save 145B ( 24%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/templates/modal/modal-popup.html could save 144B ( 24%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/template/messages.html could save 137B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/templates/tooltip/tooltip.html could save 102B ( 37%reduction )

Minify JavaScript

Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.
Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 240.1KiB ( 44% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery.js could save 44.9KiB ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery-ui.js could save 37.3KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/knockoutjs/knockout.js could save 32.1KiB ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/requirejs/require.js could save 12.4KiB ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/underscore.js could save 7.4KiB ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js could save 6.1KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/moment.js could save 5.2KiB ( 25%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery.validate.js could save 3.6KiB ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery.mobile.custom.js could save 3.4KiB ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/knockoutjs/knockout-es5.js could save 3.3KiB ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/validation.js could save 3KiB ( 24%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/MutationObserver.js could save 2.4KiB ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery-migrate.js could save 2.2KiB ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/menu.js could save 2.1KiB ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/registry/registry.js could save 2.1KiB ( 64%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/calendar.js could save 2KiB ( 37%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/element/element.js could save 2KiB ( 52%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/knockoutjs/knockout-fast-foreach.js could save 1.6KiB ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/tooltip.js could save 1.6KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/objects.js could save 1.6KiB ( 55%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/template/renderer.js could save 1.6KiB ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magiccart_Magicproduct/js/magicproduct.js could save 1.3KiB ( 44%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/optgroup.js could save 1.3KiB ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/collection.js could save 1.3KiB ( 55%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/view/utils/async.js could save 1.3KiB ( 60%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/core/renderer/layout.js could save 1.2KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/requirejs-config.js could save 1.2KiB ( 30%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery.metadata.js could save 1.2KiB ( 65%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/modal/modal.js could save 1.2KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magiccart_Alothemes/js/alothemes.js could save 1.1KiB ( 30%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/requirejs/mixins.js could save 1.1KiB ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/knockoutjs/knockout-repeat.js could save 1.1KiB ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/view/utils/dom-observer.js could save 1KiB ( 49%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/misc.js could save 987B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/template.js could save 945B ( 60%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/requirejs/domReady.js could save 937B ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Sebwite_SmartSearch/form-mini.js could save 920B ( 32%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_PageCache/js/page-cache.js could save 911B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/FormData.js could save 892B ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/customer-data.js could save 879B ( 33%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/wrapper.js could save 866B ( 67%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/collapsible.js could save 859B ( 29%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magiccart_Magicmenu/js/magicmenu.js could save 825B ( 25%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Checkout/js/sidebar.js could save 817B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/form/form.js could save 796B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/arrays.js could save 788B ( 57%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/loader.js could save 752B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/storage/storage-service.js could save 748B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/strings.js could save 739B ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/extender/bound-nodes.js could save 733B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/matchMedia.js could save 729B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/requirejs/text.js could save 728B ( 45%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/tabs.js could save 718B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/storage/data-storage.js could save 708B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/storage/local.js could save 689B ( 58%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/element/links.js could save 683B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/requirejs/resolver.js could save 678B ( 56%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/es6-collections.js could save 657B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/template/loader.js could save 651B ( 52%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/class.js could save 647B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/translate-inline.js could save 641B ( 35%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/apply/scripts.js could save 638B ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/dropdown.js could save 613B ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/view/utils/bindings.js could save 609B ( 56%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/core/events.js could save 598B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/scope.js could save 597B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/cookies.js could save 590B ( 45%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/storage-manager.js could save 582B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/mage.js could save 582B ( 57%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/utils/compare.js could save 580B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/collapsible.js could save 572B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/template/engine.js could save 570B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/logger.js could save 569B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/range.js could save 548B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/apply/main.js could save 529B ( 49%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/i18n.js could save 523B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/decorate.js could save 483B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/outer_click.js could save 464B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/resizable.js could save 460B ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/extender/observable_array.js could save 448B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/template.js could save 443B ( 52%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/bind-html.js could save 441B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/catalog-add-to-cart.js could save 437B ( 29%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Checkout/js/view/minicart.js could save 430B ( 26%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/datepicker.js could save 397B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/smart-keyboard-handler.js could save 391B ( 46%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/jquery/jquery.cookie.js could save 358B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Amazon_Login/js/view/login-button-wrapper.js could save 354B ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/staticChecked.js could save 335B ( 33%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/template/observable_source.js could save 328B ( 62%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/translate.js could save 321B ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/storage/ids-storage.js could save 308B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/logger-utils.js could save 308B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/model/messages.js could save 304B ( 42%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/console-logger.js could save 302B ( 37%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/section-config.js could save 299B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/block-loader.js could save 292B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_GoogleAnalytics/js/google-analytics.js could save 284B ( 31%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/simple-checked.js could save 284B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/fadeVisible.js could save 282B ( 59%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/validation/validation.js could save 273B ( 18%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/view/authentication-popup.js could save 270B ( 29%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/model/captcha.js could save 265B ( 35%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/modal/confirm.js could save 261B ( 35%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/form/adapter.js could save 256B ( 44%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/message-pool.js could save 256B ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/dataPost.js could save 256B ( 31%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/ie-class-fixer.js could save 255B ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/view/checkout/defaultCaptcha.js could save 254B ( 35%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/storage/ids-storage-compare.js could save 251B ( 37%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/keyboard.js could save 251B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/console-output-handler.js could save 243B ( 46%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/view/messages.js could save 240B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/core/renderer/types.js could save 235B ( 46%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/storage.js could save 231B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/action/login.js could save 228B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Paypal/js/in-context/express-checkout.js could save 227B ( 30%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/invalidation-rules/website-rule.js could save 217B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/autoselect.js could save 216B ( 49%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Theme/js/responsive.js could save 209B ( 28%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/modal/alert.js could save 207B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/levels-pool.js could save 205B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/invalidation-processor.js could save 198B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Msrp/js/view/checkout/minicart/subtotal/totals.js could save 188B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/formatter.js could save 188B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/product/query-builder.js could save 187B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/model/authentication-popup.js could save 184B ( 38%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Theme/js/view/messages.js could save 184B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/entry.js could save 181B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/model/captchaList.js could save 173B ( 47%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/spinner.js could save 172B ( 50%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/mage-init.js could save 171B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/url.js could save 164B ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/view/checkout/loginCaptcha.js could save 160B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Cookie/js/notices.js could save 158B ( 33%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/logger/entry-factory.js could save 149B ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bootstrap.js could save 142B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/view/compare-products.js could save 140B ( 34%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/bootstrap.js could save 136B ( 48%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/bootstrap.js could save 131B ( 25%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/knockout/bindings/after-render.js could save 124B ( 37%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Tax/js/view/checkout/minicart/subtotal/totals.js could save 121B ( 39%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/mage/common.js could save 119B ( 51%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Theme/js/theme.js could save 117B ( 26%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Captcha/js/action/refresh.js could save 116B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Catalog/js/view/image.js could save 112B ( 43%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/lib/key-codes.js could save 111B ( 42%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Customer/js/view/customer.js could save 107B ( 40%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/Magento_Ui/js/form/adapter/buttons.js could save 102B ( 50%reduction )

Render-blocking JavaScript and CSS

Your page has (1) blocking script resources and (0) blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page. None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Render-blocking JavaScript

 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/_cache/merged/dabdfd91a509f3b22df3353b1120bdf3.css

Render-blocking CSS

Optimize Images

Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
Optimize the following images to reduce their transfer size by 2.5MiB ( 86% reduction ).

 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/t/4/t450s-features-02.png could save 512.6KiB ( 90%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/l/e/lenovo-tablet-thinkpad-x230t.png could save 405.4KiB ( 98%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/l/e/lenovo-laptop-thinkpad-t530-1.png could save 378.5KiB ( 90%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/wysiwyg/alothemes/static/demo2/banner_left01.jpg could save 308.1KiB ( 94%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/magiccart/magicslider/s/l/slider-f1.jpg could save 288.5KiB ( 82%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/magiccart/magicslider/l/e/lenovot530mint_ssd_i5.jpg could save 232.3KiB ( 74%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/p/_/p_1509017928.png could save 207.6KiB ( 92%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/logo/stores/1/Fix2Go_logo_HR.png could save 49.6KiB ( 89%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/l/e/lenovothinpadx220i1.jpeg could save 26.2KiB ( 89%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/wysiwyg/alothemes/static/demo2/banner_03.jpg could save 25.1KiB ( 36%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/l/e/lenovothinkpad61s1.jpeg could save 19.7KiB ( 89%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/wysiwyg/alothemes/static/demo2/banner_02.jpg could save 17.1KiB ( 53%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/wysiwyg/alothemes/static/demo2/banner_01.jpg could save 15.9KiB ( 54%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/e/s/estunt-hp-800-g1-sff-staan.jpg could save 13.7KiB ( 69%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/h/p/hp430g1_1.jpeg could save 10.7KiB ( 61%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/catalog/product/cache/c2efafeadce1a6ca46540dea1e7083a8/a/s/asus_l502sa1.jpg could save 8.5KiB ( 86%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/media/logo/default/Fix2Go_logo_MR.png could save 4.2KiB ( 22%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/images/paypal.png could save 986B ( 17%reduction )
 • https://www.fix2go.nl/pub/static/version1539006139/frontend/Alothemes/demo2/nl_NL/images/alothemes/bx-controls.png could save 478B ( 22%reduction )

Prioritize Visible Content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Lees meer over prioritizing visible content.

Website Seo Check v2.0 - gratis seo scan © Website seo check