Klanten waarvoor wij o.a. gewerkt hebben.

SEO rapport : https://www.stageit.com/goldwechselhaus

Volg de aanwijzingen in dit SEO rapport om uw website te optimaliseren voor zoekamchines

onderzocht op : 2022-01-16 07:51:08


SiteDoctor heeft 10 grote problemen geconstateerd

SEO Score

pagina titel

pagina titel : goldwechselhaus is on StageIt


Your page title does not exceed 60 characters. It's fine.

SEO info
Title is de kop van de webpagina. De zin of string tussen de HTML-title-tag () is de titel van uw website. Zoekmachines zoeken naar de titel van uw website en tonen de titel samen met uw websiteadres in het zoekresultaat. Titel is het belangrijkste element voor zowel SEO als sociaal delen. De titel moet minder dan 50 tot 60 tekens bevatten, omdat de zoekmachine meestal deze lengte van tekenreeks of zin in het zoekresultaat weergeeft. Een goede titel kan bestaan ​​uit het primaire zoekwoord, het secundaire zoekwoord en de merknaam. Een fictieve gaming-informatie die een sitetitel bevat, kan bijvoorbeeld zijn als \"de toekomst van gaminginformatie is hier\". De titel van een webpagina moet een goede glimp van de website bevatten. titel is een belangrijk element als een identificatie van uw website voor gebruikerservaring, SEO en sociaal delen. Dus heb een leuke en pakkende titel.
Lees verder

Meta omschrijving

Meta omschrijving : StageIt profile for goldwechselhaus. Join StageIt to connect with goldwechselhaus.


Je metabeschrijving mag niet langer zijn dan 150 tekens. Het is goed.

SEO info
Beschrijving is de volledige interpretatie van de inhoud en functies van uw website. Meestal is het een korte paragraaf die beschrijft wat functies en informatie zijn die door de website aan zijn bezoekers worden verstrekt. U kunt het als een reclame voor uw website beschouwen. Hoewel niet belangrijk voor de ranking van zoekmachines, maar erg belangrijk voor hits of bezoeken via zoekresultaten. Beschrijving moet minder dan 150 tekens bevatten, omdat in de zoekmachine deze lengte van alinea wordt weergegeven in het zoekresultaat. En elke pagina van de website moet een unieke beschrijving bevatten om duplicatie van de beschrijving te voorkomen. Beschrijving is de definitie van uw website voor gebruikerservaring, dus vorm deze als een complete maar korte en nauwkeurige illustratie van uw website.

Meta Keyword

Meta Keyword : stageit, stage it, live streaming, live music, live concerts, live experience, life performance, interactive virtual concerts

SEO info
Meta-keywords zijn keywords binnen metatags. Meta-keywords worden waarschijnlijk niet gebruikt voor het rangschikken van zoekmachines. de woorden van titel en beschrijving kunnen worden gebruikt als meta-keywords. het is een goed idee voor SEO anders dan zoekmachine ranking.

Enkele trefwoorden

trefwoord voorval Dichtheid Mogelijke spam
Sie 4 1.97 % No
und 4 1.97 % No
Tips 3 1.478 % No
StageIt? 3 1.478 % No
zum 2 0.985 % No
haben 2 0.985 % No
werden 2 0.985 % No
versichert 2 0.985 % No
versendet 2 0.985 % No
wenn 2 0.985 % No
noch 2 0.985 % No
altes 2 0.985 % No
Gold 2 0.985 % No
herumliegen 2 0.985 % No
verkaufen 2 0.985 % No
es 2 0.985 % No
Alle 2 0.985 % No
möchten 2 0.985 % No
kann 2 0.985 % No
Ihnen 2 0.985 % No

Twee woordwoordenwoorden

trefwoord voorval Dichtheid Mogelijke spam
werden versichert 2 0.985 % No
versendet Auch 2 0.985 % No
oder Goldbarren 2 0.985 % No
Goldbarren kaufen 2 0.985 % No
kaufen Sie 2 0.985 % No
Sie einfach 2 0.985 % No
einfach und 2 0.985 % No
und sicher 2 0.985 % No
sicher online 2 0.985 % No
online bei 2 0.985 % No
bei Goldwechselhausde 2 0.985 % No
Goldwechselhausde Alle 2 0.985 % No
Alle Einkäufe 2 0.985 % No
Einkäufe werden 2 0.985 % No
Immer zum 2 0.985 % No
versichert versendet 2 0.985 % No
Auch wenn 2 0.985 % No
Me Goldmünzen 2 0.985 % No
wenn Sie 2 0.985 % No
Sie noch 2 0.985 % No

Drie woordwoordenwoorden

trefwoord voorval Dichtheid Mogelijke spam
Einkäufe werden versichert 2 0.985 % No
Alle Einkäufe werden 2 0.985 % No
About Me Goldmünzen 2 0.985 % No
Me Goldmünzen oder 2 0.985 % No
Goldmünzen oder Goldbarren 2 0.985 % No
oder Goldbarren kaufen 2 0.985 % No
Goldbarren kaufen Sie 2 0.985 % No
kaufen Sie einfach 2 0.985 % No
Sie einfach und 2 0.985 % No
einfach und sicher 2 0.985 % No
und sicher online 2 0.985 % No
sicher online bei 2 0.985 % No
online bei Goldwechselhausde 2 0.985 % No
bei Goldwechselhausde Alle 2 0.985 % No
Goldwechselhausde Alle Einkäufe 2 0.985 % No
kann Ihnen das 2 0.985 % No
das Goldwechselhaus weiterhelfen 2 0.985 % No
werden versichert versendet 2 0.985 % No
versichert versendet Auch 2 0.985 % No
versendet Auch wenn 2 0.985 % No

Vier woordwoorden

trefwoord voorval Dichtheid Mogelijke spam
Einkäufe werden versichert versendet 2 0.985 % No
Goldwechselhausde Alle Einkäufe werden 2 0.985 % No
About Me Goldmünzen oder 2 0.985 % No
Me Goldmünzen oder Goldbarren 2 0.985 % No
Goldmünzen oder Goldbarren kaufen 2 0.985 % No
oder Goldbarren kaufen Sie 2 0.985 % No
Goldbarren kaufen Sie einfach 2 0.985 % No
kaufen Sie einfach und 2 0.985 % No
Sie einfach und sicher 2 0.985 % No
einfach und sicher online 2 0.985 % No
und sicher online bei 2 0.985 % No
sicher online bei Goldwechselhausde 2 0.985 % No
online bei Goldwechselhausde Alle 2 0.985 % No
bei Goldwechselhausde Alle Einkäufe 2 0.985 % No
Alle Einkäufe werden versichert 2 0.985 % No
Ihnen das Goldwechselhaus weiterhelfen 2 0.985 % No
möchten kann Ihnen das 2 0.985 % No
werden versichert versendet Auch 2 0.985 % No
versichert versendet Auch wenn 2 0.985 % No
versendet Auch wenn Sie 2 0.985 % No

Gebruik van sleutelwoorden

De meest gebruikte zoekwoorden komen niet overeen met meta-zoekwoorden.

SEO info
Gebruik van sleutelwoorden is het gebruik van uw zoekwoorden in Meta-tags en de inhoud van uw website. Gebruik trefwoorden die uw site correct beschrijven voor een precies zoekmachine resultaat van uw website.

Totaal Woorden

Totaal Woorden : 203

SEO info
Unieke woorden zijn ongebruikelijke woorden die uw sitefuncties en informatie weergeven. Zoekmachine-statistieken zijn niet bedoeld om unieke woorden te gebruiken als rangschikkingsfactor, maar het is nog steeds nuttig om een ​​goed beeld te krijgen van de inhoud van uw site. Het gebruik van positieve unieke woorden zoals compleet, perfect, glanzend, is een goed idee gebruikerservaring.

Stopwoorden zijn veelvoorkomende woorden, zoals al het voorzetsel, enkele generieke woorden zoals downloaden, klikken, aanbieden, winnen etc. omdat het meest gebruikte trefwoord een kleine factor kan zijn voor bezoekers die u aanmoedigt om meer unieke woorden en m

Tekst / HTML Ratio Test

Test van site mislukte tekst / HTML-verhouding.

Tekst / HTML Ratio Test : 4%

SEO info
De verhouding tussen de tekst en de HTML-code van de ideale pagina moet tussen de 20 en 60% liggen. Want als het minder dan 20% is, betekent dit dat u meer tekst op uw webpagina moet schrijven, terwijl uw pagina in geval van meer dan 60% als spam kan worden beschouwd.

HTML-headings

H1(0)

H2(0)

H3(0)

H4(0)

H5(0)

H6(0)

SEO info
h1-status is het bestaan ​​van elke inhoud binnen h1-tag. Hoewel het niet belangrijk is, zoals Metatitels en beschrijvingen voor het rangschikken van zoekmachines, maar nog steeds een goede manier om je inhoud te beschrijven in het resultaat van zoekmachines.

h2 status minder belangrijk, maar moet worden gebruikt voor een goed begrip van uw website voor bezoekers.

robot.txt

Uw site heeft robot.txt

robot.txt

> <!DOCTYPE html> <html lang='en' xmlns:fb='http://ogp.me/ns/fb#'> <head> <script type="text/javascript">window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam-cell.nr-data.net","errorBeacon":"bam-cell.nr-data.net","licenseKey":"43b01e0566","applicationID":"124249","transactionName":"IF5YRkNXVFwARRtcDg5UGUFZV08=","queueTime":1,"applicationTime":25,"agent":""}</script> <script type="text/javascript">(window.NREUM||(NREUM={})).init={ajax:{deny_list:["bam-cell.nr-data.net"]}};(window.NREUM||(NREUM={})).loader_config={xpid:"VwEFV1JACQEEVlVb",licenseKey:"43b01e0566",applicationID:"124249"};window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(t,e,n){function r(n){if(!e[n]){var i=e[n]={exports:{}};t[n][0].call(i.exports,function(e){var i=t[n][1][e];return r(i||e)},i,i.exports)}return e[n].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var i=0;i<n.length;i++)r(n[i]);return r}({1:[function(t,e,n){function r(t){try{s.console&&console.log(t)}catch(e){}}var i,o=t("ee"),a=t(24),s={};try{i=localStorage.getItem("__nr_flags").split(","),console&&"function"==typeof console.log&&(s.console=!0,i.indexOf("dev")!==-1&&(s.dev=!0),i.indexOf("nr_dev")!==-1&&(s.nrDev=!0))}catch(c){}s.nrDev&&o.on("internal-error",function(t){r(t.stack)}),s.dev&&o.on("fn-err",function(t,e,n){r(n.stack)}),s.dev&&(r("NR AGENT IN DEVELOPMENT MODE"),r("flags: "+a(s,function(t,e){return t}).join(", ")))},{}],2:[function(t,e,n){function r(t,e,n,r,s){try{p?p-=1:i(s||new UncaughtException(t,e,n),!0)}catch(f){try{o("ierr",[f,c.now(),!0])}catch(d){}}return"function"==typeof u&&u.apply(this,a(arguments))}function UncaughtException(t,e,n){this.message=t||"Uncaught error with no additional information",this.sourceURL=e,this.line=n}function i(t,e){var n=e?null:c.now();o("err",[t,n])}var o=t("handle"),a=t(25),s=t("ee"),c=t("loader"),f=t("gos"),u=window.onerror,d=!1,l="nr@seenError";if(!c.disabled){var p=0;c.features.err=!0,t(1),window.onerror=r;try{throw new Error}catch(h){"stack"in h&&(t(6),t(5),"addEventListener"in window&&t(3),c.xhrWrappable&&t(7),d=!0)}s.on("fn-start",function(t,e,n){d&&(p+=1)}),s.on("fn-err",function(t,e,n){d&&!n[l]&&(f(n,l,function(){return!0}),this.thrown=!0,i(n))}),s.on("fn-end",function(){d&&!this.thrown&&p>0&&(p-=1)}),s.on("internal-error",function(t){o("ierr",[t,c.now(),!0])})}},{}],3:[function(t,e,n){function r(t){for(var e=t;e&&!e.hasOwnProperty(u);)e=Object.getPrototypeOf(e);e&&i(e)}function i(t){s.inPlace(t,[u,d],"-",o)}function o(t,e){return t[1]}var a=t("ee").get("events"),s=t("wrap-function")(a,!0),c=t("gos"),f=XMLHttpRequest,u="addEventListener",d="removeEventListener";e.exports=a,"getPrototypeOf"in Object?(r(document),r(window),r(f.prototype)):f.prototype.hasOwnProperty(u)&&(i(window),i(f.prototype)),a.on(u+"-start",function(t,e){var n=t[1];if(null!==n&&("function"==typeof n||"object"==typeof n)){var r=c(n,"nr@wrapped",function(){function t(){if("function"==typeof n.handleEvent)return n.handleEvent.apply(n,arguments)}var e={object:t,"function":n}[typeof n];return e?s(e,"fn-",null,e.name||"anonymous"):n});this.wrapped=t[1]=r}}),a.on(d+"-start",function(t){t[1]=this.wrapped||t[1]})},{}],4:[function(t,e,n){function r(t,e,n){var r=t[e];"function"==typeof r&&(t[e]=function(){var t=o(arguments),e={};i.emit(n+"before-start",[t],e);var a;e[m]&&e[m].dt&&(a=e[m].dt);var s=r.apply(this,t);return i.emit(n+"start",[t,a],s),s.then(function(t){return i.emit(n+"end",[null,t],s),t},function(t){throw i.emit(n+"end",[t],s),t})})}var i=t("ee").get("fetch"),o=t(25),a=t(24);e.exports=i;var s=window,c="fetch-",f=c+"body-",u=["arrayBuffer","blob","json","text","formData"],d=s.Request,l=s.Response,p=s.fetch,h="prototype",m="nr@context";d&&l&&p&&(a(u,function(t,e){r(d[h],e,f),r(l[h],e,f)}),r(s,"fetch",c),i.on(c+"end",function(t,e){var n=this;if(e){var r=e.headers.get("content-length");null!==r&&(n.rxSize=r),i.emit(c+"done",[null,e],n)}else i.emit(c+"done",[t],n)}))},{}],5:[function(t,e,n){var r=t("ee").get("raf"),i=t("wrap-function")(r),o="equestAnimationFrame";e.exports=r,i.inPlace(window,["r"+o,"mozR"+o,"webkitR"+o,"msR"+o],"raf-"),r.on("raf-start",function(t){t[0]=i(t[0],"fn-")})},{}],6:[function(t,e,n){function r(t,e,n){t[0]=a(t[0],"fn-",null,n)}function i(t,e,n){this.method=n,this.timerDuration=isNaN(t[1])?0:+t[1],t[0]=a(t[0],"fn-",this,n)}var o=t("ee").get("timer"),a=t("wrap-function")(o),s="setTimeout",c="setInterval",f="clearTimeout",u="-start",d="-";e.exports=o,a.inPlace(window,[s,"setImmediate"],s+d),a.inPlace(window,[c],c+d),a.inPlace(window,[f,"clearImmediate"],f+d),o.on(c+u,r),o.on(s+u,i)},{}],7:[function(t,e,n){function r(t,e){d.inPlace(e,["onreadystatechange"],"fn-",s)}function i(){var t=this,e=u.context(t);t.readyState>3&&!e.resolved&&(e.resolved=!0,u.emit("xhr-resolved",[],t)),d.inPlace(t,y,"fn-",s)}function o(t){x.push(t),m&&(E?E.then(a):g?g(a):(R=-R,O.data=R))}function a(){for(var t=0;t<x.length;t++)r([],x[t]);x.length&&(x=[])}function s(t,e){return e}function c(t,e){for(var n in t)e[n]=t[n];return e}t(3);var f=t("ee"),u=f.get("xhr"),d=t("wrap-function")(u),l=t(15),p=NREUM.o,h=p.XHR,m=p.MO,v=p.PR,g=p.SI,w="readystatechange",y=["onload","onerror","onabort","onloadstart","onloadend","onprogress","ontimeout"],x=[];e.exports=u;var b=window.XMLHttpRequest=function(t){var e=new h(t);try{u.emit("new-xhr",[e],e),e.addEventListener(w,i,l(!1))}catch(n){try{u.emit("internal-error",[n])}catch(r){}}return e};if(c(h,b),b.prototype=h.prototype,d.inPlace(b.prototype,["open","send"],"-xhr-",s),u.on("send-xhr-start",function(t,e){r(t,e),o(e)}),u.on("open-xhr-start",r),m){var E=v&&v.resolve();if(!g&&!v){var R=1,O=document.createTextNode(R);new m(a).observe(O,{characterData:!0})}}else f.on("fn-end",function(t){t[0]&&t[0].type===w||a()})},{}],8:[function(t,e,n){function r(t){if(!s(t))return null;var e=window.NREUM;if(!e.loader_config)return null;var n=(e.loader_config.accountID||"").toString()||null,r=(e.loader_config.agentID||"").toString()||null,f=(e.loader_config.trustKey||"").toString()||null;if(!n||!r)return null;var h=p.generateSpanId(),m=p.generateTraceId(),v=Date.now(),g={spanId:h,traceId:m,timestamp:v};return(t.sameOrigin||c(t)&&l())&&(g.traceContextParentHeader=i(h,m),g.traceContextStateHeader=o(h,v,n,r,f)),(t.sameOrigin&&!u()||!t.sameOrigin&&c(t)&&d())&&(g.newrelicHeader=a(h,m,v,n,r,f)),g}function i(t,e){return"00-"+e+"-"+t+"-01"}function o(t,e,n,r,i){var o=0,a="",s=1,c="",f="";return i+"@nr="+o+"-"+s+"-"+n+"-"+r+"-"+t+"-"+a+"-"+c+"-"+f+"-"+e}function a(t,e,n,r,i,o){var a="btoa"in window&&"function"==typeof window.btoa;if(!a)return null;var s={v:[0,1],d:{ty:"Browser",ac:r,ap:i,id:t,tr:e,ti:n}};return o&&r!==o&&(s.d.tk=o),btoa(JSON.stringify(s))}function s(t){return f()&&c(t)}function c(t){var e=!1,n={};if("init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&(n=NREUM.init.distributed_tracing),t.sameOrigin)e=!0;else if(n.allowed_origins instanceof Array)for(var r=0;r<n.allowed_origins.length;r++){var i=h(n.allowed_origins[r]);if(t.hostname===i.hostname&&t.protocol===i.protocol&&t.port===i.port){e=!0;break}}return e}function f(){return"init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&!!NREUM.init.distributed_tracing.enabled}function u(){return"init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&!!NREUM.init.distributed_tracing.exclude_newrelic_header}function d(){return"init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&NREUM.init.distributed_tracing.cors_use_newrelic_header!==!1}function l(){return"init"in NREUM&&"distributed_tracing"in NREUM.init&&!!NREUM.init.distributed_tracing.cors_use_tracecontext_headers}var p=t(21),h=t(10);e.exports={generateTracePayload:r,shouldGenerateTrace:s}},{}],9:[function(t,e,n){function r(t){var e=this.params,n=this.metrics;if(!this.ended){this.ended=!0;for(var r=0;r<l;r++)t.removeEventListener(d[r],this.listener,!1);e.aborted||(n.duration=a.now()-this.startTime,this.loadCaptureCalled||4!==t.readyState?null==e.status&&(e.status=0):o(this,t),n.cbTime=this.cbTime,s("xhr",[e,n,this.startTime,this.endTime,"xhr"],this))}}function i(t,e){var n=c(e),r=t.params;r.hostname=n.hostname,r.port=n.port,r.protocol=n.protocol,r.host=n.hostname+":"+n.port,r.pathname=n.pathname,t.parsedOrigin=n,t.sameOrigin=n.sameOrigin}function o(t,e){t.params.status=e.status;var n=v(e,t.lastSize);if(n&&(t.metrics.rxSize=n),t.sameOrigin){var r=e.getResponseHeader("X-NewRelic-App-Data");r&&(t.params.cat=r.split(", ").pop())}t.loadCaptureCalled=!0}var a=t("loader");if(a.xhrWrappable&&!a.disabled){var s=t("handle"),c=t(10),f=t(8).generateTracePayload,u=t("ee"),d=["load","error","abort","timeout"],l=d.length,p=t("id"),h=t(16),m=t(14),v=t(11),g=t(15),w=NREUM.o.REQ,y=window.XMLHttpRequest;a.features.xhr=!0,t(7),t(4),u.on("new-xhr",function(t){var e=this;e.totalCbs=0,e.called=0,e.cbTime=0,e.end=r,e.ended=!1,e.xhrGuids={},e.lastSize=null,e.loadCaptureCalled=!1,e.params=this.params||{},e.metrics=this.metrics||{},t.addEventListener("load",function(n){o(e,t)},g(!1)),h&&(h>34||h<10)||t.addEventListener("progress",function(t){e.lastSize=t.loaded},g(!1))}),u.on("open-xhr-start",function(t){this.params={method:t[0]},i(this,t[1]),this.metrics={}}),u.on("open-xhr-end",function(t,e){"loader_config"in NREUM&&"xpid"in NREUM.loader_config&&this.sameOrigin&&e.setRequestHeader("X-NewRelic-ID",NREUM.loader_config.xpid);var n=f(this.parsedOrigin);if(n){var r=!1;n.newrelicHeader&&(e.setRequestHeader("newrelic",n.newrelicHeader),r=!0),n.traceContextParentHeader&&(e.setRequestHeader("traceparent",n.traceContextParentHeader),n.traceContextStateHeader&&e.setRequestHeader("tracestate",n.traceContextStateHeader),r=!0),r&&(this.dt=n)}}),u.on("send-xhr-start",function(t,e){var n=this.metrics,r=t[0],i=this;if(n&&r){var o=m(r);o&&(n.txSize=o)}this.startTime=a.now(),this.listener=function(t){try{"abort"!==t.type||i.loadCaptureCalled||(i.params.aborted=!0),("load"!==t.type||i.called===i.totalCbs&&(i.onloadCalled||"function"!=typeof e.onload))&&i.end(e)}catch(n){try{u.emit("internal-error",[n])}catch(r){}}};for(var s=0;s<l;s++)e.addEventListener(d[s],this.listener,g(!1))}),u.on("xhr-cb-time",function(t,e,n){this.cbTime+=t,e?this.onloadCalled=!0:this.called+=1,this.called!==this.totalCbs||!this.onloadCalled&&"function"==typeof n.onload||this.end(n)}),u.on("xhr-load-added",function(t,e){var n=""+p(t)+!!e;this.xhrGuids&&!this.xhrGuids[n]&&(this.xhrGuids[n]=!0,this.totalCbs+=1)}),u.on("xhr-load-removed",function(t,e){var n=""+p(t)+!!e;this.xhrGuids&&this.xhrGuids[n]&&(delete this.xhrGuids[n],this.totalCbs-=1)}),u.on("xhr-resolved",function(){this.endTime=a.now()}),u.on("addEventListener-end",function(t,e){e instanceof y&&"load"===t[0]&&u.emit("xhr-load-added",[t[1],t[2]],e)}),u.on("removeEventListener-end",function(t,e){e instanceof y&&"load"===t[0]&&u.emit("xhr-load-removed",[t[1],t[2]],e)}),u.on("fn-start",function(t,e,n){e instanceof y&&("onload"===n&&(this.onload=!0),("load"===(t[0]&&t[0].type)||this.onload)&&(this.xhrCbStart=a.now()))}),u.on("fn-end",function(t,e){this.xhrCbStart&&u.emit("xhr-cb-time",[a.now()-this.xhrCbStart,this.onload,e],e)}),u.on("fetch-before-start",function(t){function e(t,e){var n=!1;return e.newrelicHeader&&(t.set("newrelic",e.newrelicHeader),n=!0),e.traceContextParentHeader&&(t.set("traceparent",e.traceContextParentHeader),e.traceContextStateHeader&&t.set("tracestate",e.traceContextStateHeader),n=!0),n}var n,r=t[1]||{};"string"==typeof t[0]?n=t[0]:t[0]&&t[0].url?n=t[0].url:window.URL&&t[0]&&t[0]instanceof URL&&(n=t[0].href),n&&(this.parsedOrigin=c(n),this.sameOrigin=this.parsedOrigin.sameOrigin);var i=f(this.parsedOrigin);if(i&&(i.newrelicHeader||i.traceContextParentHeader))if("string"==typeof t[0]||window.URL&&t[0]&&t[0]instanceof URL){var o={};for(var a in r)o[a]=r[a];o.headers=new Headers(r.headers||{}),e(o.headers,i)&&(this.dt=i),t.length>1?t[1]=o:t.push(o)}else t[0]&&t[0].headers&&e(t[0].headers,i)&&(this.dt=i)}),u.on("fetch-start",function(t,e){this.params={},this.metrics={},this.startTime=a.now(),this.dt=e,t.length>=1&&(this.target=t[0]),t.length>=2&&(this.opts=t[1]);var n,r=this.opts||{},o=this.target;"string"==typeof o?n=o:"object"==typeof o&&o instanceof w?n=o.url:window.URL&&"object"==typeof o&&o instanceof URL&&(n=o.href),i(this,n);var s=(""+(o&&o instanceof w&&o.method||r.method||"GET")).toUpperCase();this.params.method=s,this.txSize=m(r.body)||0}),u.on("fetch-done",function(t,e){this.endTime=a.now(),this.params||(this.params={}),this.params.status=e?e.status:0;var n;"string"==typeof this.rxSize&&this.rxSize.length>0&&(n=+this.rxSize);var r={txSize:this.txSize,rxSize:n,duration:a.now()-this.startTime};s("xhr",[this.params,r,this.startTime,this.endTime,"fetch"],this)})}},{}],10:[function(t,e,n){var r={};e.exports=function(t){if(t in r)return r[t];var e=document.createElement("a"),n=window.location,i={};e.href=t,i.port=e.port;var o=e.href.split("://");!i.port&&o[1]&&(i.port=o[1].split("/")[0].split("@").pop().split(":")[1]),i.port&&"0"!==i.port||(i.port="https"===o[0]?"443":"80"),i.hostname=e.hostname||n.hostname,i.pathname=e.pathname,i.protocol=o[0],"/"!==i.pathname.charAt(0)&&(i.pathname="/"+i.pathname);var a=!e.protocol||":"===e.protocol||e.protocol===n.protocol,s=e.hostname===document.domain&&e.port===n.port;return i.sameOrigin=a&&(!e.hostname||s),"/"===i.pathname&&(r[t]=i),i}},{}],11:[function(t,e,n){function r(t,e){var n=t.responseType;return"json"===n&&null!==e?e:"arraybuffer"===n||"blob"===n||"json"===n?i(t.response):"text"===n||""===n||void 0===n?i(t.responseText):void 0}var i=t(14);e.exports=r},{}],12:[function(t,e,n){function r(){}function i(t,e,n,r){return function(){return u.recordSupportability("API/"+e+"/called"),o(t+e,[f.now()].concat(s(arguments)),n?null:this,r),n?void 0:this}}var o=t("handle"),a=t(24),s=t(25),c=t("ee").get("tracer"),f=t("loader"),u=t(17),d=NREUM;"undefined"==typeof window.newrelic&&(newrelic=d);var l=["setPageViewName","setCustomAttribute","setErrorHandler","finished","addToTrace","inlineHit","addRelease"],p="api-",h=p+"ixn-";a(l,function(t,e){d[e]=i(p,e,!0,"api")}),d.addPageAction=i(p,"addPageAction",!0),d.setCurrentRouteName=i(p,"routeName",!0),e.exports=newrelic,d.interaction=function(){return(new r).get()};var m=r.prototype={createTracer:function(t,e){var n={},r=this,i="function"==typeof e;return o(h+"tracer",[f.now(),t,n],r),function(){if(c.emit((i?"":"no-")+"fn-start",[f.now(),r,i],n),i)try{return e.apply(this,arguments)}catch(t){throw c.emit("fn-err",[arguments,this,t],n),t}finally{c.emit("fn-end",[f.now()],n)}}}};a("actionText,setName,setAttribute,save,ignore,onEnd,getContext,end,get".split(","),function(t,e){m[e]=i(h,e)}),newrelic.noticeError=function(t,e){"string"==typeof t&&(t=new Error(t)),u.recordSupportability("API/noticeError/called"),o("err",[t,f.now(),!1,e])}},{}],13:[function(t,e,n){function r(t){if(NREUM.init){for(var e=NREUM.init,n=t.split("."),r=0;r<n.length-1;r++)if(e=e[n[r]],"object"!=typeof e)return;return e=e[n[n.length-1]]}}e.exports={getConfiguration:r}},{}],14:[function(t,e,n){e.exports=function(t){if("string"==typeof t&&t.length)return t.length;if("object"==typeof t){if("undefined"!=typeof ArrayBuffer&&t instanceof ArrayBuffer&&t.byteLength)return t.byteLength;if("undefined"!=typeof Blob&&t instanceof Blob&&t.size)return t.size;if(!("undefined"!=typeof FormData&&t instanceof FormData))try{return JSON.stringify(t).length}catch(e){return}}}},{}],15:[function(t,e,n){var r=!1;try{var i=Object.defineProperty({},"passive",{get:function(){r=!0}});window.addEventListener("testPassive",null,i),window.removeEventListener("testPassive",null,i)}catch(o){}e.exports=function(t){return r?{passive:!0,capture:!!t}:!!t}},{}],16:[function(t,e,n){var r=0,i=navigator.userAgent.match(/Firefox[\/\s](\d+\.\d+)/);i&&(r=+i[1]),e.exports=r},{}],17:[function(t,e,n){function r(t,e){var n=[a,t,{name:t},e];return o("storeMetric",n,null,"api"),n}function i(t,e){var n=[s,t,{name:t},e];return o("storeEventMetrics",n,null,"api"),n}var o=t("handle"),a="sm",s="cm";e.exports={constants:{SUPPORTABILITY_METRIC:a,CUSTOM_METRIC:s},recordSupportability:r,recordCustom:i}},{}],18:[function(t,e,n){function r(){return s.exists&&performance.now?Math.round(performance.now()):(o=Math.max((new Date).getTime(),o))-a}function i(){return o}var o=(new Date).getTime(),a=o,s=t(26);e.exports=r,e.exports.offset=a,e.exports.getLastTimestamp=i},{}],19:[function(t,e,n){function r(t){return!(!t||!t.protocol||"file:"===t.protocol)}e.exports=r},{}],20:[function(t,e,n){function r(t,e){var n=t.getEntries();n.forEach(function(t){"first-paint"===t.name?l("timing",["fp",Math.floor(t.startTime)]):"first-contentful-paint"===t.name&&l("timing",["fcp",Math.floor(t.startTime)])})}function i(t,e){var n=t.getEntries();if(n.length>0){var r=n[n.length-1];if(c&&c<r.startTime)return;l("lcp",[r])}}function o(t){t.getEntries().forEach(function(t){t.hadRecentInput||l("cls",[t])})}function a(t){if(t instanceof v&&!w){var e=Math.round(t.timeStamp),n={type:t.type};e<=p.now()?n.fid=p.now()-e:e>p.offset&&e<=Date.now()?(e-=p.offset,n.fid=p.now()-e):e=p.now(),w=!0,l("timing",["fi",e,n])}}function s(t){"hidden"===t&&(c=p.now(),l("pageHide",[c]))}if(!("init"in NREUM&&"page_view_timing"in NREUM.init&&"enabled"in NREUM.init.page_view_timing&&NREUM.init.page_view_timing.enabled===!1)){var c,f,u,d,l=t("handle"),p=t("loader"),h=t(23),m=t(15),v=NREUM.o.EV;if("PerformanceObserver"in window&&"function"==typeof window.PerformanceObserver){f=new PerformanceObserver(r);try{f.observe({entryTypes:["paint"]})}catch(g){}u=new PerformanceObserver(i);try{u.observe({entryTypes:["largest-contentful-paint"]})}catch(g){}d=new PerformanceObserver(o);try{d.observe({type:"layout-shift",buffered:!0})}catch(g){}}if("addEventListener"in document){var w=!1,y=["click","keydown","mousedown","pointerdown","touchstart"];y.forEach(function(t){document.addEventListener(t,a,m(!1))})}h(s)}},{}],21:[function(t,e,n){function r(){function t(){return e?15&e[n++]:16*Math.random()|0}var e=null,n=0,r=window.crypto||window.msCrypto;r&&r.getRandomValues&&(e=r.getRandomValues(new Uint8Array(31)));for(var i,o="xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx",a="",s=0;s<o.length;s++)i=o[s],"x"===i?a+=t().toString(16):"y"===i?(i=3&t()|8,a+=i.toString(16)):a+=i;return a}function i(){return a(16)}function o(){return a(32)}function a(t){function e(){return n?15&n[r++]:16*Math.random()|0}var n=null,r=0,i=window.crypto||window.msCrypto;i&&i.getRandomValues&&Uint8Array&&(n=i.getRandomValues(new Uint8Array(31)));for(var o=[],a=0;a<t;a++)o.push(e().toString(16));return o.join("")}e.exports={generateUuid:r,generateSpanId:i,generateTraceId:o}},{}],22:[function(t,e,n){function r(t,e){if(!i)return!1;if(t!==i)return!1;if(!e)return!0;if(!o)return!1;for(var n=o.split("."),r=e.split("."),a=0;a<r.length;a++)if(r[a]!==n[a])return!1;return!0}var i=null,o=null,a=/Version\/(\S+)\s+Safari/;if(navigator.userAgent){var s=navigator.userAgent,c=s.match(a);c&&s.indexOf("Chrome")===-1&&s.indexOf("Chromium")===-1&&(i="Safari",o=c[1])}e.exports={agent:i,version:o,match:r}},{}],23:[function(t,e,n){function r(t){function e(){t(s&&document[s]?document[s]:document[o]?"hidden":"visible")}"addEventListener"in document&&a&&document.addEventListener(a,e,i(!1))}var i=t(15);e.exports=r;var o,a,s;"undefined"!=typeof document.hidden?(o="hidden",a="visibilitychange",s="visibilityState"):"undefined"!=typeof document.msHidden?(o="msHidden",a="msvisibilitychange"):"undefined"!=typeof document.webkitHidden&&(o="webkitHidden",a="webkitvisibilitychange",s="webkitVisibilityState")},{}],24:[function(t,e,n){function r(t,e){var n=[],r="",o=0;for(r in t)i.call(t,r)&&(n[o]=e(r,t[r]),o+=1);return n}var i=Object.prototype.hasOwnProperty;e.exports=r},{}],25:[function(t,e,n){function r(t,e,n){e||(e=0),"undefined"==typeof n&&(n=t?t.length:0);for(var r=-1,i=n-e||0,o=Array(i<0?0:i);++r<i;)o[r]=t[e+r];return o}e.exports=r},{}],26:[function(t,e,n){e.exports={exists:"undefined"!=typeof window.performance&&window.performance.timing&&"undefined"!=typeof window.performance.timing.navigationStart}},{}],ee:[function(t,e,n){function r(){}function i(t){function e(t){return t&&t instanceof r?t:t?f(t,c,a):a()}function n(n,r,i,o,a){if(a!==!1&&(a=!0),!p.aborted||o){t&&a&&t(n,r,i);for(var s=e(i),c=m(n),f=c.length,u=0;u<f;u++)c[u].apply(s,r);var l=d[y[n]];return l&&l.push([x,n,r,s]),s}}function o(t,e){w[t]=m(t).concat(e)}function h(t,e){var n=w[t];if(n)for(var r=0;r<n.length;r++)n[r]===e&&n.splice(r,1)}function m(t){return w[t]||[]}function v(t){return l[t]=l[t]||i(n)}function g(t,e){p.aborted||u(t,function(t,n){e=e||"feature",y[n]=e,e in d||(d[e]=[])})}var w={},y={},x={on:o,addEventListener:o,removeEventListener:h,emit:n,get:v,listeners:m,context:e,buffer:g,abort:s,aborted:!1};return x}function o(t){return f(t,c,a)}function a(){return new r}function s(){(d.api||d.feature)&&(p.aborted=!0,d=p.backlog={})}var c="nr@context",f=t("gos"),u=t(24),d={},l={},p=e.exports=i();e.exports.getOrSetContext=o,p.backlog=d},{}],gos:[function(t,e,n){function r(t,e,n){if(i.call(t,e))return t[e];var r=n();if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{return Object.defineProperty(t,e,{value:r,writable:!0,enumerable:!1}),r}catch(o){}return t[e]=r,r}var i=Object.prototype.hasOwnProperty;e.exports=r},{}],handle:[function(t,e,n){function r(t,e,n,r){i.buffer([t],r),i.emit(t,e,n)}var i=t("ee").get("handle");e.exports=r,r.ee=i},{}],id:[function(t,e,n){function r(t){var e=typeof t;return!t||"object"!==e&&"function"!==e?-1:t===window?0:a(t,o,function(){return i++})}var i=1,o="nr@id",a=t("gos");e.exports=r},{}],loader:[function(t,e,n){function r(){if(!T++){var t=M.info=NREUM.info,e=v.getElementsByTagName("script")[0];if(setTimeout(f.abort,3e4),!(t&&t.licenseKey&&t.applicationID&&e))return f.abort();c(R,function(e,n){t[e]||(t[e]=n)});var n=a();s("mark",["onload",n+M.offset],null,"api"),s("timing",["load",n]);var r=v.createElement("script");0===t.agent.indexOf("http://")||0===t.agent.indexOf("https://")?r.src=t.agent:r.src=h+"://"+t.agent,e.parentNode.insertBefore(r,e)}}function i(){"complete"===v.readyState&&o()}function o(){s("mark",["domContent",a()+M.offset],null,"api")}var a=t(18),s=t("handle"),c=t(24),f=t("ee"),u=t(22),d=t(19),l=t(13),p=t(15),h=l.getConfiguration("ssl")===!1?"http":"https",m=window,v=m.document,g="addEventListener",w="attachEvent",y=m.XMLHttpRequest,x=y&&y.prototype,b=!d(m.location);NREUM.o={ST:setTimeout,SI:m.setImmediate,CT:clearTimeout,XHR:y,REQ:m.Request,EV:m.Event,PR:m.Promise,MO:m.MutationObserver};var E=""+location,R={beacon:"bam.nr-data.net",errorBeacon:"bam.nr-data.net",agent:"js-agent.newrelic.com/nr-1212.min.js"},O=y&&x&&x[g]&&!/CriOS/.test(navigator.userAgent),M=e.exports={offset:a.getLastTimestamp(),now:a,origin:E,features:{},xhrWrappable:O,userAgent:u,disabled:b};if(!b){t(12),t(20),v[g]?(v[g]("DOMContentLoaded",o,p(!1)),m[g]("load",r,p(!1))):(v[w]("onreadystatechange",i),m[w]("onload",r)),s("mark",["firstbyte",a.getLastTimestamp()],null,"api");var T=0}},{}],"wrap-function":[function(t,e,n){function r(t,e){function n(e,n,r,c,f){function nrWrapper(){var o,a,u,l;try{a=this,o=d(arguments),u="function"==typeof r?r(o,a):r||{}}catch(p){i([p,"",[o,a,c],u],t)}s(n+"start",[o,a,c],u,f);try{return l=e.apply(a,o)}catch(h){throw s(n+"err",[o,a,h],u,f),h}finally{s(n+"end",[o,a,l],u,f)}}return a(e)?e:(n||(n=""),nrWrapper[l]=e,o(e,nrWrapper,t),nrWrapper)}function r(t,e,r,i,o){r||(r="");var s,c,f,u="-"===r.charAt(0);for(f=0;f<e.length;f++)c=e[f],s=t[c],a(s)||(t[c]=n(s,u?c+r:r,i,c,o))}function s(n,r,o,a){if(!h||e){var s=h;h=!0;try{t.emit(n,r,o,e,a)}catch(c){i([c,n,r,o],t)}h=s}}return t||(t=u),n.inPlace=r,n.flag=l,n}function i(t,e){e||(e=u);try{e.emit("internal-error",t)}catch(n){}}function o(t,e,n){if(Object.defineProperty&&Object.keys)try{var r=Object.keys(t);return r.forEach(function(n){Object.defineProperty(e,n,{get:function(){return t[n]},set:function(e){return t[n]=e,e}})}),e}catch(o){i([o],n)}for(var a in t)p.call(t,a)&&(e[a]=t[a]);return e}function a(t){return!(t&&t instanceof Function&&t.apply&&!t[l])}function s(t,e){var n=e(t);return n[l]=t,o(t,n,u),n}function c(t,e,n){var r=t[e];t[e]=s(r,n)}function f(){for(var t=arguments.length,e=new Array(t),n=0;n<t;++n)e[n]=arguments[n];return e}var u=t("ee"),d=t(25),l="nr@original",p=Object.prototype.hasOwnProperty,h=!1;e.exports=r,e.exports.wrapFunction=s,e.exports.wrapInPlace=c,e.exports.argsToArray=f},{}]},{},["loader",2,9]);</script> <script src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/header-a9b6d45c3b25a0d909726164ff8385bd.js"></script> <script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=AZNI1ACNevjvXg_qoDD8qrR-x91WdPeHQGJlbCGqnbYx2im7MEpe5JKBhQoyHsDCJVUQpXlXnya5J-LY&amp;disable-funding=card,credit,bancontact,blik,eps,giropay,ideal,mybank,p24,sepa,sofort,venmo"></script> <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Cabin' rel='stylesheet' type='text/css'> <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans+Condensed:300,700' rel='stylesheet' type='text/css'> <link rel="stylesheet" media="screen" href="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/application-56cca1d570686aae027c5f47c7c1c196.css" /> <link rel="stylesheet" media="screen" href="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/home-7aa6c7c4c0f8e0072c50e2f225e9286c.css" /> <meta content='StageIt is an online venue for LIVE and interactive virtual concerts providing fans with a front row seat to a backstage experience.™' property='og:description'> <meta content='296364270389381' property='fb:app_id'> <meta content='website' property='og:type'> <meta content='https://www.stageit.com/' property='og:url'> <meta content='StageIt | A front row seat to a backstage experience.™' property='og:title'> <title>StageIt | Live Performances | A front row seat to a backstage experience.&trade;</title> <meta name="csrf-param" content="authenticity_token" /> <meta name="csrf-token" content="CHSceWiewqCzxaVkF3igrcIJVLjT/PSqfUeDbOG/Aalg3CWr45bqbQ+xKjjI3iYee6Ih6Ht/1tBEBZ0AQ4/RLg==" /> <meta content='StageIt is an online venue for LIVE &amp; interactive performances providing fans with a front row seat to a backstage experience. &trade;' name='description'> <meta content='StageIt is an online venue for LIVE &amp; interactive performances providing fans with a front row seat to a backstage experience. &trade;' property='og:description'> <meta content='stageit, stage it, live streaming, live music, live concerts, live experience, life performance, interactive virtual concerts' name='keywords'> <link href='https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/favicon16x16-052b0457ace3759a1c67558c78115c23.ico' rel='shortcut icon' type='image/x-icon'> <script id='gift_error_template' type='text/x-handlebars-template'> <div class='error'> <span><img src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/sidestage/error_x-806607e2bfd97efaa3484a44c18f3b76.gif" alt="Error x" /></span> <span class='msg'>{{text}}</span> </div> </script> <meta property='og:image' content='https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/stageit-logo-card-8a60c5b9323bd3bd9854bc3a580a8dcb.png' /><link rel='image_src' href='https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/stageit-logo-card-8a60c5b9323bd3bd9854bc3a580a8dcb.png' /> <meta property='twitter:image' content='https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/stageit-logo-card-8a60c5b9323bd3bd9854bc3a580a8dcb.png' /> <style type='text/css'> </style> </head> <body class='home show' data-ng-app='stageit.desktop' id='home_show'> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MXN3GQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-MXN3GQ');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <div id="constants" data-app-bundle-id="1005042012" data-server-url="https://www.stageit.com/" data-pubnub-sub-key="sub-c-3a77e2cf-caee-11e1-8c56-0b47e2ce4080" data-pubnub-relay-host="https://relay.stageit.com/" data-is-ssl-required="true" data-environment="production"></div> <div id="paths" data-terms-of-service="/static/static_pages/terms_of_service" data-privacy-policy="/static/static_pages/privacy_policy"></div> <div id="facebook_data" data-app-id="296364270389381" data-api-version="v2.8"></div> <div class='woahbar_alerts'> <div class='woahbar' style='display:none;'> <span> Your version of Internet Explorer is not supported. <a class='woahbar-link' href='//www.google.com/chrome' target='_blank'> Please click here to download Google Chrome. </a> <a class='close-notify'> <img class="woahbar-up-arrow" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/woahbar-up-arrow-1a974a981a96869f890e1e10c454928a.png" alt="Woahbar up arrow" /> </a> </span> </div> </div> <div id='fb-root'></div> <div id='page_wrapper'> <div id='header_wrapper'> <header> <div id='header'> <div id='search'> <a href="/"><img alt="StageIt - A front row seat to a backstage experience." src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/header/banner_logo-d6c78be3d0eab51712b19b6955bb3377.png" /></a> <script id='autocomplete_show_item' type='text/x-handlebars-template'> {{#performers_category}} <a href='{{item.url}}'> <div class='name'> {{item.name}} {{#if item.verified}} <img class="verified small" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> {{/if}} </div> <div class='genres'> {{item.genres}} </div> </a> {{/performers_category}} {{#upcoming_shows_category}} <a href='{{item.url}}'> <div class='name'> {{item.name}} {{#if item.verified}} <img class="verified small" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> {{/if}} </div> <div class='title truncate'> {{item.title}} </div> <div class='genres'> {{item.genres}} </div> </a> {{/upcoming_shows_category}} </script> <div id='query_box'><input type="text" name="q" id="q" placeholder="Search StageIt Performers, Shows &amp; Genres" /></div> </div> <div id='user_account'> <div id='welcome_content'> <div id='welcome'> Welcome to StageIt </div> <ul class='horizontal' id='user_account_actions'> <li><a id="signup_link" href="/signup">Register</a></li> <li><a id="login_link" href="/login">Log in</a></li> <li><a class="login_btn login_btn_facebook" href="/auth/facebook/redirect">Log in</a></li> </ul> </div> </div> </div> </header> <div id='navigation_bar'> <ul class='horizontal' id='navigation'> <li><a href="/">Home</a></li> <li><a href="/static/static_pages/what_is_stageit">What is StageIt?</a></li> <li><a href="/static/static_pages/our_artists">Our Artists</a></li> </ul> </div> </div> <div id='content_wrapper'> <noscript> <div class='jswarning'>StageIt requires a browser with JavaScript support. If you have JavaScript disabled, please enable it and try refreshing this page.</div> </noscript> <div id='content_wrapper_top'> </div> <div id='notification_wrapper'> </div> <div id='content_container'> <div id='content_wrapper_left'> </div> <div id='content'> <div id='content_inner_header'> </div> <div id='carousel'> <div class='left_banner'></div> <div id='carousel-banner'> <div class='banner' data-banner_id='1348' data-comment='Jan 18, 2022 @ 1:00PM PST' data-performance_url='/sara_niemietz_linda_taylor/concert_and_album_preview/103830' style='display:block;'> <a href="/sara_niemietz_linda_taylor/concert_and_album_preview/103830"><img border="0" alt="" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/banners/2c48690a-75e3-49b4-b660-22a3144f441a.jpg" /></a> </div> <div class='banner' data-banner_id='1351' data-comment='Streaming Jan 20, 23, 27 &amp; 30' data-performance_url='https://www.stageit.com/MichaelMcDermott' style='display:none;'> <a href="https://www.stageit.com/MichaelMcDermott"><img border="0" alt="Streaming Jan 20, 23, 27 &amp; 30" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/banners/31366a5a-097d-45e9-92ea-f06b20f9fe9f.jpg" /></a> </div> <div class='banner' data-banner_id='1349' data-comment='Jan 29, 2022 @ 5:00PM PST' data-performance_url='/danika_the_jeb/saturtuesday_episode_wait_what_400/103681' style='display:none;'> <a href="/danika_the_jeb/saturtuesday_episode_wait_what_400/103681"><img border="0" alt="" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/banners/3f8201c8-02cb-49e7-a16e-1140cc99dc4a.jpg" /></a> </div> <div class='banner' data-banner_id='1352' data-comment='Streaming Feb 1 - 5' data-performance_url='https://www.stageit.com/CTLive' style='display:none;'> <a href="https://www.stageit.com/CTLive"><img border="0" alt="Streaming Feb 1 - 5" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/banners/a416e14d-70d9-453f-8c7c-79c9ade8078b.jpg" /></a> </div> <div id='banner_overlay' style='top:-100px'> <div id='show_time'>Jan 18, 2022 @ 1:00PM PST</div> <a class="stageit_button" href="/sara_niemietz_linda_taylor/concert_and_album_preview/103830">LEARN MORE</a> </div> </div> <div id='carousel-image'> <ul id='thumb_carousel'> <li data-banner_id='1348'> <div class='thumb'> <a href="/sara_niemietz_linda_taylor/concert_and_album_preview/103830"><img width="190" height="99" alt="" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/banners/c4e8af66-fb5f-4bc4-8ba2-f403a011cb24.jpg" /></a> </div> </li> <li data-banner_id='1351'> <div class='thumb'> <a href="https://www.stageit.com/MichaelMcDermott"><img width="190" height="99" alt="Streaming Jan 20, 23, 27 &amp; 30" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/banners/e50b1253-2dfc-4f11-a024-0f799461bfe7.jpg" /></a> </div> </li> <li data-banner_id='1349'> <div class='thumb'> <a href="/danika_the_jeb/saturtuesday_episode_wait_what_400/103681"><img width="190" height="99" alt="" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/banners/37600961-3a18-4feb-bb3e-44236d9cc994.jpg" /></a> </div> </li> <li data-banner_id='1352'> <div class='thumb'> <a href="https://www.stageit.com/CTLive"><img width="190" height="99" alt="Streaming Feb 1 - 5" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/banners/bb0936f1-dce3-474a-9d45-c5bde47dbe17.jpg" /></a> </div> </li> </ul> <div class='carousel_up'></div> <div class='carousel_down'></div> </div> </div> <div id='home_shadow'></div> <div class='top_label'> <div class='featured_label'>Featured Shows</div> <div class='view_all'> <a href="/shows?show_filter=featured">View All Featured Shows</a> </div> </div> <div id='featured_container'> <div class='featured_scrollable'> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103989' data-start-time='1642366800000'> <a class="show_square" href="/keith_harkin/the_celtic_years/103989"><img class="featured_show_image" alt="The Celtic Years ????" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/631608/feature/Screen_Shot_2021-03-30_at_11.11.06_AM.png?1617127905" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/keith_harkin/the_celtic_years/103989"><h2> KEITH HARKIN <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 16 AT 1:00PM PST </div> <div class='title'> The Celtic Years ???? </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103920' data-start-time='1642379400000'> <a class="show_square" href="/jeffrey_gaines/jg_sunday_series/103920"><img class="featured_show_image" alt="JG SUNDAY SERIES" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/672193/feature/jgbarn.jpeg?1641487926" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/jeffrey_gaines/jg_sunday_series/103920"><h2> JEFFREY GAINES <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 16 AT 4:30PM PST </div> <div class='title'> JG SUNDAY SERIES </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103994' data-start-time='1642526100000'> <a class="show_square" href="/jason_manns/tunesday/103994"><img class="featured_show_image" alt="Tunesday" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/584344/feature/12002234_10153312795504682_1131161811400768681_n.jpg?1605119026" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/jason_manns/tunesday/103994"><h2> Jason Manns <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 18 AT 9:15AM PST </div> <div class='title'> Tunesday </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103716' data-start-time='1642543200000'> <a class="show_square" href="/lisa_marshall/lisa_marshall_s_retro_soul/103716"><img class="featured_show_image" alt="Lisa Marshall&#39;s Retro Soul" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/656907/feature/LisaMarshall.jpeg?1631230612" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/lisa_marshall/lisa_marshall_s_retro_soul/103716"><h2> Lisa Marshall <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 18 AT 2:00PM PST </div> <div class='title'> Lisa Marshall's Retro Soul </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103993' data-start-time='1642557600000'> <a class="show_square" href="/rhett_miller/tuesday_freakout_interconnectedness/103993"><img class="featured_show_image" alt="TUESDAY FREAKOUT *INTERCONNECTEDNESS*" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/667605/feature/5701B9B1-A4B3-458D-AEEC-50015FDC2DE1.jpeg?1638387241" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/rhett_miller/tuesday_freakout_interconnectedness/103993"><h2> Rhett Miller <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 18 AT 6:00PM PST </div> <div class='title'> TUESDAY FREAKOUT *INTERCONNECTEDNESS* </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='104057' data-start-time='1642640400000'> <a class="show_square" href="/jeff_peterson/songs_of_hawaii_island/104057"><img class="featured_show_image" alt="Songs of Hawaii Island" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/672969/feature/Jeff_Peterson_Waianae_2_low_res.jpg?1642102965" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/jeff_peterson/songs_of_hawaii_island/104057"><h2> Jeff Peterson <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 19 AT 5:00PM PST </div> <div class='title'> Songs of Hawaii Island </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103731' data-start-time='1642645800000'> <a class="show_square" href="/middleman_burr/pajama_party_with_gary_georgia/103731"><img class="featured_show_image" alt="Pajama Party with Gary &amp; Georgia" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/672835/feature/Serious_Duo.jpg?1642015759" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/middleman_burr/pajama_party_with_gary_georgia/103731"><h2> Middleman Burr <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 19 AT 6:30PM PST </div> <div class='title'> Pajama Party with Gary &amp; Georgia </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103837' data-start-time='1642791600000'> <a class="show_square" href="/jason_hazinski/funky_chicken_friday/103837"><img class="featured_show_image" alt="Funky Chicken Friday" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/655493/feature/Jason_Hazinski_Newrootz_Studio_02_square.jpg?1630382927" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/jason_hazinski/funky_chicken_friday/103837"><h2> Jason Hazinski <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 21 AT 11:00AM PST </div> <div class='title'> Funky Chicken Friday </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103924' data-start-time='1642874400000'> <a class="show_square" href="/sonia_d/sunny_d_saturday_show/103924"><img class="featured_show_image" alt="Sunny D Saturday show!????" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/672954/feature/nfkjdnfjknfj.jpg?1642089220" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/sonia_d/sunny_d_saturday_show/103924"><h2> Sonia D <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 22 AT 10:00AM PST </div> <div class='title'> Sunny D Saturday show!???? </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103684' data-start-time='1642887000000'> <a class="show_square" href="/heather_romani_clare_angelini/acoustic_night_150_stageit_shows_party/103684"><img class="featured_show_image" alt="Acoustic Night 150 stageit shows party." src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/666114/feature/elvis.jpg?1637335144" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/heather_romani_clare_angelini/acoustic_night_150_stageit_shows_party/103684"><h2> Heather Romani Clare Angelini <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 22 AT 1:30PM PST </div> <div class='title'> Acoustic Night 150 stageit shows party. </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='104028' data-start-time='1643313600000'> <a class="show_square" href="/janet_devlin/jan_s_jan_jams_part_1/104028"><img class="featured_show_image" alt="Jan&#39;s Jan Jams - Part 1" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/672813/feature/Shot_for_Stageit.png?1641995357" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/janet_devlin/jan_s_jan_jams_part_1/104028"><h2> Janet Devlin <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 27 AT 12:00PM PST </div> <div class='title'> Jan's Jan Jams - Part 1 </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103767' data-start-time='1643490000000'> <a class="show_square" href="/ashley_campbell/ashley_campbell_plays_something_lovely/103767"><img class="featured_show_image" alt="Ashley Campbell Plays Something Lovely" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/613342/feature/IMG_6272.jpeg?1610980217" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/ashley_campbell/ashley_campbell_plays_something_lovely/103767"><h2> Ashley Campbell <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 29 AT 1:00PM PST </div> <div class='title'> Ashley Campbell Plays Something Lovely </div> </div> </div> <div class='featured_show' data-is-started='false' data-performance-id='103969' data-start-time='1643493600000'> <a class="show_square" href="/sun_spin_rosenbaum_and_danson/it_s_a_brand_new_year_afternoon_show/103969"><img class="featured_show_image" alt="It&#39;s a Brand New Year! (Afternoon Show)" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/672494/feature/Stageit_show_image.jpg?1641752818" /> </a><div class='featured_info'> <a class="headliner" href="/sun_spin_rosenbaum_and_danson/it_s_a_brand_new_year_afternoon_show/103969"><h2> Sun Spin (Rosenbaum and Danson) <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 29 AT 2:00PM PST </div> <div class='title'> It's a Brand New Year! (Afternoon Show) </div> </div> </div> </div> </div> <div id='home_shadow'></div> <div class='top_label'> <div class='staff_label'>Staff Picks</div> <div class='view_all'> <a href="/shows?show_filter=staff_picks">View All Staff Picks</a> </div> </div> <div id='staff_container'> <div class='staff_scrollable'> <div class='staff_show' data-is-started='false' data-performance-id='102404' data-start-time='1642374000000'> <a class="show_square" href="/shawn_thomas/shawn_thomas_worship_concert_live_on_stageit/102404"><img class="staff_show_image" alt="Shawn Thomas - Worship Concert LIVE on StageIt" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/663882/small/StageIt-1-16-22.jpg?1635801126" /> </a><div class='staff_info'> <a class="headliner" href="/shawn_thomas/shawn_thomas_worship_concert_live_on_stageit/102404"><h2> Shawn Thomas <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 16 AT 3:00PM PST </div> </div> </div> <div class='staff_show' data-is-started='false' data-performance-id='104142' data-start-time='1642383000000'> <a class="show_square" href="/priakustik_76/positive_music/104142"><img class="staff_show_image" alt=" Positive Music" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/636430/small/Capture.JPG?1619222754" /> </a><div class='staff_info'> <a class="headliner" href="/priakustik_76/positive_music/104142"><h2> PRIAKUSTIK #76 <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 16 AT 5:30PM PST </div> </div> </div> <div class='staff_show' data-is-started='false' data-performance-id='103659' data-start-time='1642446000000'> <a class="show_square" href="/the_jeb/guitar_soup_27/103659"><img class="staff_show_image" alt="Guitar Soup #27" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/665476/small/Logo_-_Temp.PNG?1636919743" /> </a><div class='staff_info'> <a class="headliner" href="/the_jeb/guitar_soup_27/103659"><h2> the Jeb <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 17 AT 11:00AM PST </div> </div> </div> <div class='staff_show' data-is-started='false' data-performance-id='104029' data-start-time='1643327700000'> <a class="show_square" href="/janet_devlin/jan_s_jan_jams_part_2/104029"><img class="staff_show_image" alt="Jan&#39;s Jan Jams - Part 2" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/672816/small/Shot_for_Stageit.png?1641995624" /> </a><div class='staff_info'> <a class="headliner" href="/janet_devlin/jan_s_jan_jams_part_2/104029"><h2> Janet Devlin <img class="verified big" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h2> </a><div class='date'> Jan 27 AT 3:55PM PST </div> </div> </div> </div> </div> <div id='home_shadow'></div> <div id='bottom'> <div class='lower_section'> <div class='lower_header'> <img class="lower_logo" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/home/star_logo-ae8cbd69f9bf0ea5504578b0a82d8ee2.png" alt="Star logo" /> <h3>Fan Picks</h3> </div> <ul> <li class='small_show' data-is-started='false' data-performance-id='104084' data-start-time='1643763600000'> <a class="show_square" href="/celtic_thunder/tickets_15_usd_150_stageit_notes_celtic_thunder_home_series_irelands_literary_giants_their_stories_words_and_lives_night_1/104084"><img class="small_show_image" alt="Tickets $15 USD (150 StageIt Notes) - CELTIC THUNDER HOME SERIES - “IRELANDS LITERARY GIANTS” - Their Stories, Words and Lives - Night 1" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/673096/small/Celtic_Thunder_1650_x_1650.jpg?1642185470" /> </a><div class='small_info'> <a class="headliner" href="/celtic_thunder/tickets_15_usd_150_stageit_notes_celtic_thunder_home_series_irelands_literary_giants_their_stories_words_and_lives_night_1/104084"><h4> Celtic Thunder <img class="verified regular" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h4> </a><div class='date'> Feb 1 AT 5:00PM PST </div> </div> </li> <li class='small_show' data-is-started='false' data-performance-id='104088' data-start-time='1644109200000'> <a class="show_square" href="/celtic_thunder/tickets_15_usd_150_stageit_notes_celtic_thunder_fanale_night_stories_laughter_games_songs_and_loads_of_craic_with_you_the_fans/104088"><img class="small_show_image" alt=" Tickets $15 USD (150 StageIt Notes) - CELTIC THUNDER “FANALE NIGHT” – STORIES, LAUGHTER, GAMES, SONGS AND LOADS OF CRAIC WITH YOU THE FANS" src="https://dvojaj7u7jwrp.cloudfront.net/user/images/673100/small/Celtic_Thunder_1650_x_1650.jpg?1642186068" /> </a><div class='small_info'> <a class="headliner" href="/celtic_thunder/tickets_15_usd_150_stageit_notes_celtic_thunder_fanale_night_stories_laughter_games_songs_and_loads_of_craic_with_you_the_fans/104088"><h4> Celtic Thunder <img class="verified regular" data-tooltip="This artist is verified" data-tooltip-class="black-tooltip" data-tooltip-append-to-body="true" data-tooltip-animation="true" src="https://d2tp1vr1gg6ixe.cloudfront.net/assets/profile/verified-artist-5a5369b163b51f8598c5d4fa1f7ffd47.png" alt="Verified artist" /> </h4> </a><div class='date'> Feb 5 AT 5:00PM PST </div> </div> </li> <li class='small_show' data-is-started='false' data-performance
SEO info
robots.txt is een tekstbestand dat zich in de hoofdmap van de website bevindt en bevat de instructie voor verschillende robots (voornamelijk zoekmachines) voor het crawlen en indexeren van uw website voor hun webpagina. robots.txt bevat de zoekrobots of andere botsnaam, directorylijst toegestaan ​​of niet toegestaan ​​om te worden geïndexeerd en gecrawld voor bots, tijdvertraging voor het crawlen en indexeren van bots en zelfs de url van de sitemap. Een volledige toegang of een volledige beperking of aangepaste toegang of beperking kan worden opgelegd via robots.txt.

robots.txt is erg belangrijk voor SEO. Uw websitegidsen worden gecrawld en geïndexeerd op de zoekmachine volgens de instructies van de robots.txt. Voeg dus een robots.txt-bestand toe aan de hoofdmap van uw website. Schrijf het goed, inclusief uw met inhoud verrijkte pagina's en andere openbare pagina's en sluit alle pagina's uit die gevoelige informatie bevatten. Onthoud dat de robots.txt-instructie om de toegang tot uw gevoelige informatie op uw pagina te beperken, niet formidabel is op het gebied van beveiligingsredenen voor webpagina's. Gebruik het dus niet voor veiligheidsdoeleinden.
Lees verder

Sitemap

Uw site heeft sitemap
Location: https://www.stageit.com/goldwechselhaus/sitemap.xml

SEO info
Sitemap is een xml-bestand met een volledige lijst met URL's van uw website. Het wordt gebruikt om mappen van uw websites op te nemen voor crawlen en indexeren voor zoekmachine en toegang voor gebruikers. het kan zoekmachinesrobots helpen om uw website sneller en dieper te indexeren. Het is ongeveer het tegenovergestelde van robots.txt U kunt een sitemap.xml aanmaken op basis van verschillende gratis en betaalde diensten of u kunt het op de juiste manier schrijven (lees hier over hoe u een sitemap schrijft).
Houd ook deze dingen in gedachten:
1) De sitemap moet kleiner zijn dan 10 MB (10.485.760 bytes) en mag maximaal 50.000 url's bevatten. als u meer url's heeft, maakt u meerdere sitemapbestanden en gebruikt u een sitemapindexbestand.
2) Plaats uw sitemap in de hoofdmap van de website en voeg de url van uw sitemap toe aan robots.txt.
3) sitemap.xml kan worden gecomprimeerd met behulp van de grip voor sneller laden.

Verbroken link: een verbroken link is een ontoegankelijke link of URL van een website. een hoger aantal gebroken koppelingen heeft een negatief effect op de ranking van zoekmachines vanwege het verminderde koppelingskapitaal. het heeft ook een slechte impact op de gebruikerservaring. Er zijn verschillende redenen voor een verbroken koppeling. Alle staan ​​hieronder vermeld.
1) Een onjuiste link die u hebt ingevoerd.
2) De bestemmingswebsite heeft de door u verstrekte gelinkte webpagina verwijderd. (Een veel voorkomende 404-fout).
3) De bestemmingswebsite is onherroepelijk verplaatst of bestaat niet meer. (Wijzigen van domein of site geblokkeerd of disfunctioneel).
4) De gebruiker mag zich achter een of andere firewall of soortgelijke software of beveiligingsmechanisme bevinden die de toegang tot de bestemmingswebsite blokkeert.
5) U hebt een link naar een site die wordt geblokkeerd door firewall of soortgelijke software voor externe toegang.
Lees verder

Interne Vs. Externe links

Totale interne links? 24
Totale externe links? 8

Interne Links

 • //www.google.com/chrome
 • /
 • /signup
 • /login
 • /auth/facebook/redirect
 • /static/static_pages/what_is_stageit
 • /static/static_pages/our_artists
 • /static/static_pages/why_stageit
 • /shows
 • /static/static_pages/our_company
 • /static/static_pages/press
 • /static/static_pages/jobs
 • /static/contact
 • /static/static_pages/faq
 • /static/static_pages/how_to_stageit
 • /static/static_pages/broadcasting_tips
 • /static/static_pages/how_to_soundcheck
 • /static/static_pages/reward_top_supporters
 • /static/static_pages/marketing_tips
 • /static/static_pages/how_to_get_paid
 • /static/static_pages/terms_of_service
 • /static/static_pages/terms_of_sale
 • /static/static_pages/broadcaster_agreement
 • /static/static_pages/privacy_policy

Externe links

 • {{item.url}}
 • https://www.welt.de/themen/gold/
 • https://www.goldwechselhaus.de
 • https://www.instagram.com/stageit/
 • https://twitter.com/stageit/
 • https://www.facebook.com/stageit
 • https://open.spotify.com/user/jainiuuwuchrcoma9oiwwq4eu?si=XLN7bSWDQSCv3eSEnlgfDA
 • {{performance.url}}

Alexa Rank

>
Verkeersrang
Reach Rank
Topland
Hoogste land ranking

Domain IP Information

ISP
IP
Organisatie
stad
land
Tijdzone
Lengtegraad
Breedtegraad

NoIndex, NoFollow, DoDollow Links

Totaal NoIndex Links 0
Totaal NoFollow Links 0
Totaal DoFollow Links 32
NoIndex ingeschakeld door Meta Robot? No
NoFollow ingeschakeld door Meta Robot? No

NoIndex Links

NoFollow LinksSEO info

NoIndex : De noindex-richtlijn is een metatagwaarde. noindex-richtlijn is om uw website niet te laten zien op de resultaten van zoekmachines. U moet geen noindex instellen als waarde in metatags als u uw website wilt zijn op het resultaat van de zoekmachine.

By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" /> directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).

DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.

By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.

Lees verder

SEO Friendly Links

Sommige links op uw site zijn niet SEO-vriendelijk.

Not SEO Friendly Links

 • /static/static_pages/what_is_stageit
 • /static/static_pages/our_artists
 • /static/static_pages/why_stageit
 • /static/static_pages/our_company
 • /static/static_pages/press
 • /static/static_pages/jobs
 • /static/static_pages/faq
 • /static/static_pages/how_to_stageit
 • /static/static_pages/broadcasting_tips
 • /static/static_pages/how_to_soundcheck
 • /static/static_pages/reward_top_supporters
 • /static/static_pages/marketing_tips
 • /static/static_pages/how_to_get_paid
 • /static/static_pages/terms_of_service
 • /static/static_pages/terms_of_sale
 • /static/static_pages/broadcaster_agreement
 • /static/static_pages/privacy_policy


SEO info
Een SEO-vriendelijke link volgt grofweg deze regels. De URL moet een streepje bevatten als scheidingsteken, niet om parameters en getallen te bevatten en moet statische URL's zijn.

Gebruik deze technieken om dit op te lossen.
1) Vervang onderstrepingsteken of ander scheidingsteken door streepje, schone url door aantal en parameters te schrappen of te vervangen.
2) Marge uw www en non www urls.
3) Gebruik geen dynamische en gerelateerde URL's. Maak een XML-sitemap voor de juiste indexering van de zoekmachine.
4) Blokkeer onvriendelijke en irrelevante links via robots.txt.
5) Onderschrijf je canonieke URL's in canonieke tags.
Lees verder

favicon

Uw site heeft geen favicon.

Learn more

Afbeelding 'alt' Test

Uw site heeft geen afbeelding zonder alt-tekst.

SEO info
Een alternatieve titel voor afbeelding. Alt-attribuutinhoud om een afbeelding te beschrijven. Het is noodzakelijk om de zoekmachine-spider op de hoogte te stellen en de acteerbaarheid van uw website te verbeteren. Zet dus een geschikte titel voor uw afbeelding, althans dat zijn uw website-inhoud, met uitzondering van de afbeeldingen voor het ontwerpen van uw website. Om dit op te lossen, plaatst u een geschikte titel in uw alt-attributen.
Lees verder

DOC Type

DOC Type :


Pagina heeft geen documenttype

SEO info
documenttype is geen SEO-factor, maar wordt gecontroleerd op het valideren van uw webpagina. Dus stel een doctype in op je html-pagina.
Lees verder

Afgeschreven HTML-tag

Uw site heeft geen verouderde HTML-tag.

SEO info
Oudere HTML-tags en kenmerken die zijn vervangen door andere, meer functionele of flexibele alternatieven (hetzij als HTML of als CSS) worden gedecrecieerd in HTML4 door W3C - het consortium dat de HTML-standaarden instelt. Browsers moeten verouderde tags en attributen blijven ondersteunen, maar uiteindelijk zullen deze tags waarschijnlijk verouderd raken en kan toekomstige ondersteuning niet worden gegarandeerd.

HTML-paginaformaat

HTML-paginaformaat : 39 KB


HTML-paginaformaat is <= 100 KB

SEO info
HTML-paginaformaat is een van de belangrijkste factoren voor het laden van webpagina's. Het moet minder dan 100 KB zijn volgens de Google-aanbeveling. Merk op dat deze maat geen externe css, js of afbeeldingenbestanden bevat. Zo klein paginaformaat minder laadtijd.

Om uw paginagrootte te verkleinen doet u dit
1) Verplaats alle css en js-code naar een extern bestand.
2) zorg ervoor dat uw tekstinhoud bovenaan de pagina staat, zodat deze kan worden weergegeven voordat de pagina volledig wordt geladen.
3) Verkleinen of comprimeren van alle afbeeldingen, flitsmediabestanden, enz. Zullen beter zijn als deze bestanden kleiner zijn dan 100 KB
Lees verder

GZIP compressie

GZIP Compressed Size : 14 KB


GZIP-compressie is ingeschakeld.

SEO info
GZIP is een generieke compressor die op elke stream van bytes kan worden toegepast: onder de motorkap onthoudt het een deel van de eerder geziene inhoud en probeert op een efficiënte manier dubbele gegevensfragmenten te vinden en te vervangen - voor de nieuwsgierige, geweldige uitleg op een laag niveau van GZIP. In de praktijk presteert GZIP echter het best op tekstuele inhoud, waarbij vaak compressiepercentages worden bereikt van 70-90% voor grotere bestanden, terwijl het uitvoeren van GZIP op items die al zijn gecomprimeerd via alternatieve algoritmen (zoals de meeste afbeeldingsindelingen) weinig oplevert geen verbetering. Het wordt ook aanbevolen dat de GZIP-gecomprimeerde grootte <= 33 KB is

Inline CSS

Uw site heeft geen inline CSS.

SEO info
Inline css is de CSS-code op de html-pagina onder html-tags die zich niet in het externe CSS-bestand bevinden. Inline css verhoogt de laadtijd van uw webpagina, wat een belangrijke ranking factor is voor zoekmachines. Dus probeer geen inline css te gebruiken.

Interne CSS

Uw site heeft geen interne CSS.

SEO info
Interne CSS is de CSS-codes die zich op de html-pagina in de stijltag bevinden. Internal css verhoogt de laadtijd omdat intern css niet mogelijk is voor in de cache. Probeer uw css-code in een extern bestand op te slaan.

Micro Data Schema Test

Site failed micro data schemastest.

SEO info
Microdata is de informatie die ten grondslag ligt aan een html-string of -paragraaf. Overweeg een string "Avatar", het kan een profielfoto op een forum, blog of sociale netwerksite verwijzen of verwijst het naar een zeer succesvolle 3D-film. Microdot wordt gebruikt om de referentie of onderliggende informatie over een html-reeks op te geven. Microdata biedt kansen voor zoekmachines en andere applicaties voor een beter begrip van uw inhoud en een betere weergave van het zoekresultaat.
Lees verder

IP en DNS-rapport

IPv4 34.205.88.163
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1www.stageit.comIN60A3.214.240.163
2www.stageit.comIN60A54.243.248.169
3www.stageit.comIN60A3.90.22.41
4www.stageit.comIN60A18.210.135.239
5www.stageit.comIN60A34.233.28.152
6www.stageit.comIN60A34.205.88.163

IP Canonicalization Test

Site geslaagd voor IP-canonicalisatietest.

SEO info
Als meerdere domeinnamen worden geregistreerd onder één IP-adres, kunnen de zoekrobots andere sites labelen als duplicaten van één site. Dit is een canonicalisatie van ip. Een beetje als url-canonicalizaion. Gebruik omleidingen om dit op te lossen.
Lees verder

URL Canonicalization Test

Kanaliseringstest van site mislukt URL.

SEO info
Canonieke tags maken uw URL's die naar een enkel adres of een enkele webpagina leiden naar één URL. Net zoals :
<link rel="canonical" href="https://seocheckpro.nl/seotools" />
<link rel="canonical" href="https://www.seocheckpro.nl/seotools" />
Beide verwijzen naar de link seocheckpro.nl/seotools. Dus alle verschillende URL's met dezelfde inhoud of pagina komen nu onder de link of url mywebsite.com/home. Dit zal uw positie in de zoekmachines verbeteren door duplicatie van inhoud te elimineren. Gebruik een canonieke tag voor alle dezelfde URL's.
Lees verder

Plain Text Email Test

Site geslaagd voor e-mailtest zonder opmaak. Geen e-mail met onopgemaakte tekst gevonden.

SEO info
E-mailadres voor platte e-mail is kwetsbaar voor sloopmeldingen voor e-mail. Een e-mail sloopagent doorzoekt uw website en verzamelt elk e-mailadres dat in platte tekst is geschreven. Het bestaan van e-mailadressen voor platte tekst op uw website kan spammers helpen bij het e-mailen van e-mails. Dit kan een slecht teken zijn voor de zoekmachine.

Om dit te bestrijden, kunt u uw e-mailadressen op verschillende manieren versluieren:
1) CSS-pseudoklassen.
2) Terugblikken op uw e-mailadres.
3) Weergave omkeren met css.
4) Verdoezelen uw e-mailadres met behulp van javascript.
5) Wordpress en php gebruiken (alleen voor WordPress-sites).
Lees verder

CURL Response

urlhttps://www.stageit.com/goldwechselhauscontent typetext/html; charset=utf-8
http code200header size818
request size165filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time0.530124namelookup time0.028242
connect time0.119508pretransfer time0.306272
size upload0size download40241
speed download75908speed upload0
download content length40241upload content length0
starttransfer time0.529714redirect time0
redirect urlprimary ip3.214.240.163
certinfoprimary port443
local ip87.251.37.105local port45548

PageSpeed Insights (Mobile)

Performance

 • Emulated Form Factor Mobile
 • Locale En-US
 • Category Performance
 • Field Data
 • First Contentful Paint (FCP) 1775 ms
 • FCP Metric Category FAST
 • First Input Delay (FID) 15 ms
 • FID Metric Category FAST
 • Overall Category FAST
 • Origin Summary
 • First Contentful Paint (FCP) 1775 ms
 • FCP Metric Category FAST
 • First Input Delay (FID) 15 ms
 • FID Metric Category FAST
 • Overall Category FAST
 • Lab Data
 • First Contentful Paint 3.5 s
 • First Meaningful Paint 4.7 s
 • Speed Index 6.8 s
 • First CPU Idle
 • Time To Interactive 12.6 s
 • Max Potential First Input Delay 210 ms

Audit Data

Keep request counts low and transfer sizes small

50 requests • 1,153 KiB

To set budgets for the quantity and size of page resources, add a budget.json file. Learn More

Eliminate render-blocking resources

Potential savings of 2,500 ms

Resources are blocking the first paint of your page. Consider delivering critical JS/CSS inline and deferring all non-critical JS/styles. Learn More

Efficiently encode images

Potential savings of 20 KiB

Optimized images load faster and consume less cellular data. Learn More

Enable text compression

Text-based resources should be served with compression (gzip, deflate or brotli) to minimize total network bytes. Learn More

Serve static assets with an efficient cache policy

11 resources found

A long cache lifetime can speed up repeat visits to your page. Learn More

Minimize third-party usage

Third-party code blocked the main thread for 50 ms

Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading. Learn More

First Contentful Paint (3G)

7408 ms

First Contentful Paint 3G marks the time at which the first text or image is painted while on a 3G network. Learn More

Total Blocking Time

520 ms

Sum of all time periods between FCP and Time to Interactive, when task length exceeded 50ms, expressed in milliseconds.

Reduce JavaScript execution time

1.6 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling, and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More

Defer offscreen images

Potential savings of 3 KiB

Consider lazy-loading offscreen and hidden images after all critical resources have finished loading to lower time to interactive. Learn More

Server Backend Latencies

0 ms

Server latencies can impact web performance. If the server latency of an origin is high, it's an indication the server is overloaded or has poor backend performance. Learn More

Properly size images

Serve images that are appropriately-sized to save cellular data and improve load time. Learn More

Reduce unused CSS

Potential savings of 66 KiB

Reduce unused rules from stylesheets and defer CSS not used for above-the-fold content to decrease bytes consumed by network activity. Learn More

Avoids enormous network payloads

Total size was 1,153 KiB

Large network payloads cost users real money and are highly correlated with long load times. Learn More

Minimize main-thread work

2.5 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More

Avoid chaining critical requests

9 chains found

The Critical Request Chains below show you what resources are loaded with a high priority. Consider reducing the length of chains, reducing the download size of resources, or deferring the download of unnecessary resources to improve page load. Learn More

Avoids an excessive DOM size

219 elements

A large DOM will increase memory usage, cause longer Learn More

Avoid multiple page redirects

Redirects introduce additional delays before the page can be loaded. Learn More

Minify JavaScript

Minifying JavaScript files can reduce payload sizes and script parse time. Learn More

User Timing marks and measures

Consider instrumenting your app with the User Timing API to measure your app's real-world performance during key user experiences. Learn More

Network Round Trip Times

0 ms

Network round trip times (RTT) have a large impact on performance. If the RTT to an origin is high, it's an indication that servers closer to the user could improve performance. Learn More

PageSpeed Insights (Desktop)

Performance

 • Emulated Form Factor Desktop
 • Locale En-US
 • Category Performance
 • Field Data
 • First Contentful Paint (FCP) 1370 ms
 • FCP Metric Category FAST
 • First Input Delay (FID) 5 ms
 • FID Metric Category FAST
 • Overall Category FAST
 • Origin Summary
 • First Contentful Paint (FCP) 1370 ms
 • FCP Metric Category FAST
 • First Input Delay (FID) 5 ms
 • FID Metric Category FAST
 • Overall Category FAST
 • Lab Data
 • First Contentful Paint 0.9 s
 • First Meaningful Paint 0.9 s
 • Speed Index 1.3 s
 • First CPU Idle
 • Time To Interactive 1.1 s
 • Max Potential First Input Delay 60 ms

Audit Data

Keep request counts low and transfer sizes small

49 requests • 1,152 KiB

To set budgets for the quantity and size of page resources, add a budget.json file. Learn More

Eliminate render-blocking resources

Potential savings of 590 ms

Resources are blocking the first paint of your page. Consider delivering critical JS/CSS inline and deferring all non-critical JS/styles. Learn More

Efficiently encode images

Potential savings of 20 KiB

Optimized images load faster and consume less cellular data. Learn More

Enable text compression

Text-based resources should be served with compression (gzip, deflate or brotli) to minimize total network bytes. Learn More

Serve static assets with an efficient cache policy

11 resources found

A long cache lifetime can speed up repeat visits to your page. Learn More

Minimize third-party usage

Third-party code blocked the main thread for 0 ms

Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading. Learn More

Total Blocking Time

0 ms

Sum of all time periods between FCP and Time to Interactive, when task length exceeded 50ms, expressed in milliseconds.

JavaScript execution time

0.2 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling, and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More

Defer offscreen images

Potential savings of 3 KiB

Consider lazy-loading offscreen and hidden images after all critical resources have finished loading to lower time to interactive. Learn More

Server Backend Latencies

0 ms

Server latencies can impact web performance. If the server latency of an origin is high, it's an indication the server is overloaded or has poor backend performance. Learn More

Properly size images

Serve images that are appropriately-sized to save cellular data and improve load time. Learn More

Reduce unused CSS

Potential savings of 66 KiB

Reduce unused rules from stylesheets and defer CSS not used for above-the-fold content to decrease bytes consumed by network activity. Learn More

Avoids enormous network payloads

Total size was 1,152 KiB

Large network payloads cost users real money and are highly correlated with long load times. Learn More

Minimizes main-thread work

0.6 s

Consider reducing the time spent parsing, compiling and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn More

Avoid chaining critical requests

9 chains found

The Critical Request Chains below show you what resources are loaded with a high priority. Consider reducing the length of chains, reducing the download size of resources, or deferring the download of unnecessary resources to improve page load. Learn More

Avoids an excessive DOM size

219 elements

A large DOM will increase memory usage, cause longer Learn More

Avoid multiple page redirects

Redirects introduce additional delays before the page can be loaded. Learn More

Minify JavaScript

Minifying JavaScript files can reduce payload sizes and script parse time. Learn More

User Timing marks and measures

Consider instrumenting your app with the User Timing API to measure your app's real-world performance during key user experiences. Learn More

Network Round Trip Times

0 ms

Network round trip times (RTT) have a large impact on performance. If the RTT to an origin is high, it's an indication that servers closer to the user could improve performance. Learn More