Online marketing advies

SEO advies

Hoewel er altijd redenen zijn om uw SEO zelf uit te voeren doet u er in de meeste gevallen verstandig aan om SEO advies in te winnen. De voornaamste reden hiervoor is dat het Google algoritme de afgelopen jaren steeds moeilijker is geworden en het als ondernemer niet langer rendabel is om u hier zelf in te verdiepen.

Met de meest recente Panda en Penguin updates is het ook mogelijk geworden dat slecht uitgevoerde linkbuilding uw website schade berokkent. Het herstellen hiervan kost meestal veel tijd en voorkomen is in dit geval zeker beter dan genezen.

SEO advies met betrekking tot de inhoud van uw website

Wanneer u reeds een website hebt die u beter wilt laten scoren, dan kunt deze website laten doorlichten door een SEO professional. Een professional kan u helpen om te identificeren op welke punten uw website momenteel voldoet, en belangrijker nog op welke plaatsen uw website nog verbeterd kan worden. Met concrete adviezen, samengevat in een duidelijk rapport, kunt u vervolgens verder met het verbeteren van uw websites.

Zoekwoord analyse

Wanneer u kiest voor een alomvattend SEO advies zal er eerst gekeken worden naar de zoekwoorden waarop u graag wilt scoren. Hierna wordt er op basis van een analyse van de concurrentie, het zoekvolume, de relevantie en de te verwachten conversie een advies gemaakt omtrent de meest kansrijke zoekwoorden. Op basis van dit zoekwoorden onderzoek kan er vervolgens een beter advies geschreven worden met betrekking tot verbeteringen op uw website

Linkbuilding advies

Om het SEO advies te completeren wordt er tot slot gekeken naar uw huidige backlink profiel en dat van uw concurrenten. Op basis hiervan wordt er een advies uitgebracht omtrent de te volgen linkbuilding strategie. Uiteraard is het mogelijk om hieraan opvolging te geven met een van de vele linkbuilding pakketten. Mocht u er toch de voorkeur aan geven om zelf verder hiermee aan de slag te gaan, dan kan dat natuurlijk ook.

U hebt in dat geval een handvest op basis waarvan u zelf een betere linkbuilding strategie kunt uitzetten.
Wanneer u op zoek bent naar een alomvattend SEO advies, of juist advies met betrekking tot een beperkt deel van de website optimalisatie, dan kunt u hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.

Google Seo Blog

Bekijk alle artikelen